Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 28 mrt 2023

Werkelijk rendement v/s forfaitair rendement box 3

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is er veel te doen om de vermogensrendementsheffing in box 3. In het zogenoemde Kerstarrest geeft de Hoge Raad aan dat de belastingheffing moet plaatsvinden op basis van het werkelijk behaalde rendement. Terwijl de berekening in de overbruggingswetgeving: ‘Wet rechtsherstel box 3’ uitgaat van een forfaitair rendement, dit forfaitaire rendement is vaak hoger dan het werkelijke behaalde rendement.

Er zijn al een aantal uitspraken gedaan door de Rechtbank. De rechter heeft hier de belastingplichtigen in het gelijk gesteld. In al die uitspraken is door de rechter uitgesproken dat box 3 heffing dient plaats te vinden over het werkelijk rendement van een belastingplichtige en niet over het forfaitere rendement dat is berekend door de Belastingdienst.

De Hoge Raad moet nog een oordeel vellen over de Wet rechtsherstel box 3. De Hoge Raad moet een uitspraak doen over de volgende vraag: Mag de Belastingdienst heffen over het forfaitaire rendement of ligt het forfaitaire rendement nog steeds te ver af van de realiteit?

Bent u van mening dat uw werkelijke rendement in box 3 in 2021 of 2022 lager is dan het rendement dat door de Belastingdienst is berekend? Dan adviseren wij u om binnen 6 weken nadat de definitieve aanslag is opgelegd bezwaar te maken of indien de aanslag al langer dan 6 weken definitief vaststaat de Belastingdienst verzoeken om een ambtshalve vermindering.

Uw belasting
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw