Over ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om een duurzame samenleving te realiseren, waarin we rekening houden met toekomstige generaties. Zo levert Bordan haar bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan de hand van drie pijlers: Planet, People en Profit.

PLANET

Bordan wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk om bij de uitvoering van onze werkzaamheden duurzamer en groener te ondernemen. Dit doen we (onder andere) door:

Onze panden; ons pand in Rijssen heeft energielabel A. Het pand in Almelo heeft energielabel A+.

Het dak van het kantoor in Rijssen is voorzien van witte warmte reflecterende dakbedekking zodat ’s zomers de warmteopname in het pand wordt verminderd. Hierdoor wordt de klimaatbeheersing in een veel later stadium ingeschakeld en dat brengt een besparing op het energieverbruik mee.

Het volledige serverpark van Bordan is naar de cloud verplaatst, wat een energiebesparing van maar liefst 15% oplevert. Het is ons doel om ons energieverbruik jaarlijks verder te verlagen.

Er wordt gewerkt volgens het “nieuwe werken”. Collega’s zijn uitgerust met laptops en ook thuis wordt een werkplek voor hen ingericht. Hierdoor kunnen zij thuis werken en hoeven zij niet elke dag naar kantoor te komen. Door het verminderen van het woon-werk verkeer wordt een besparing op verbruik van fossiele brandstoffen gerealiseerd.

Bordan is ook betrokken bij een zonnepark in Rijssen dat, middels 58.000 zonnepanelen, 4.500 huishoudens kan voorzien van stroom en hiermee een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen bewerkstelligt.

PEOPLE

Onze circa 45 medewerkers maken ons succesvol door hun kennis, kunde en passie. Bordan wil voor hen de best mogelijke werkgever zijn. Wij moedigen ze aan tot het inzetten van creativiteit, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Dit alles met een goede balans tussen werk en privé. Het is onze ambitie om een bedrijfscultuur en werkomgeving te creëren, waarin medewerkers aan het eind van de dag met meer energie naar huis gaan dan waar ze mee binnenkwamen. Dit doen we onder meer met het volgende:

  • Diverse collega’s leveren, geheel vrijwillig, hun bijdrage aan een betere omgeving door het vervullen van verschillende functies bij charitatieve instellingen. Zo zijn zij, onder andere, actief in de besturen van Winkeliersvereniging Habi, Stichting de Sterkerij, Stichting Kinderhulp Ghana en diverse kerkelijke instellingen.
  • Van ons personeelsbestand wordt ruim 45% vertegenwoordigd door vrouwen en we streven zoveel mogelijk diversiteit na in ons personeelsbestand.
  • Al onze medewerkers kunnen deelnemen aan vitaliteitsprogramma’s met workshops en persoonlijke begeleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van Werkdruk<>Werkgeluk en voedingsadviezen van een diëtiste. Het doel: een optimale werk-privé balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Het ziekteverzuim voor heel Bordan ligt al jaren erg laag.
  • Wekelijks is er vers fruit voor alle medewerkers.

  • Elke medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan en krijgt tijd om zichzelf te ontwikkelen op vlakken die zowel op persoonlijk vlak als bedrijfsmatig relevant zijn. Hiervoor nemen alle medewerkers deel aan ons Personal Branding traject.
  • Er wordt de medewerkers sporten in teamverband aangeboden waarbij ook regelmatig met verschillende Bordan-teams wordt deelgenomen aan wedstrijden als Strong(wo)manrun, Tot de Nek in de Drek Mudrun, etcetera. Daarnaast worden er gedurende het jaar sportactiviteiten georganiseerd zoals wandelen, mountainbiken en squashen.
  • Bij ons werknemerstevredenheidsonderzoek heeft Bordan een 8,5 gekregen van haar medewerkers. (Gemeten op de NPS schaal)

PROFIT

Bordan geeft invulling aan haar MVO-beleid op een manier die bij de organisatie past. Het gaat om zaken als trots, cultuur, ontwikkeling, werkgelegenheid en innovatie. Zo willen wij bijdragen aan een betere wereld. Een aantal voorbeelden:

Bordan stelt jaarlijks diverse stageplekken beschikbaar om studenten de kans te geven theorie om te zetten in praktijk.

Bordan sponsort duurzaam diverse lokale doelen en initiatieven op het gebied van cultuur, sport en mensen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn het sponsoren van de muziekkoepel bij het Parkgebouw in Rijssen, volleybalvereniging RIVO en Stichting Top Support Excelsior 31 in Rijssen.

Met de opbrengst van ons 50-jarig jubileum in 2019 hebben wij een waterput geschonken aan de bevolking in Nkran-Ketewa in Ghana via Stichting Kinderhulp Ghana. Op deze manier heeft een heel dorp permanent toegang tot schoon drinkwater.

BORDAN WEET WAT KAN EN IS GESTOELD OP DRIE PIJLERS:

Weten: betrouwbaar door onderbouwing met cijfers en feiten.
Accountancy, bedrijfsadvies, belastingadvies en salarisadministratie met kantoren in Rijssen en Almelo.

Kennen: relatiegericht door begrip en verbinding met uw bedrijf en uw branche.
U wordt gematcht aan Bordan medewerkers die bij u passen en gespecialiseerd zijn in uw branche.

Kunnen: door vooruit te kijken en kansen te ontdekken.
We houden u proactief op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en kansen voor uw onderneming.

beeldmerk-blauw