Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 28 mrt 2023

Weet wat kan met BTW bij oninbare debiteuren

Als een klant niet betaalt, dat kan af en toe voorkomen, dan is dat niet prettig.

Een vast beleid op het innen van (oninbare) debiteurenposten is dan het handigst om te kunnen uitvoeren. Het sturen van een (automatische) herinnering uit het boekhoudpakket, bellen, sturen van een aanmaning, een incassobureau; het komt allemaal om de hoek kijken als een klant niet betaalt. De BTW die op de factuur heeft gestaan, heeft u al moeten afdragen bij een eerdere BTW aangifte, als de factuur oninbaar blijkt, is er dus onterecht BTW betaald. Deze BTW kan teruggevraagd worden bij de Belastingdienst, een kleine verzachting op de wond.

Wanneer kan ik de BTW terugvragen?

BTW over een oninbare debiteurenpost kan alleen teruggevraagd worden bij toepassing van het factuurstelsel, dat houdt in dat u BTW afdraagt en terugvordert op basis van de datum van de facturen die zijn verwerkt in het boekhoudpakket.

De BTW kan teruggevraagd worden als de debiteurenpost (deels) zeker oninbaar blijkt te zijn. De Belastingdienst vindt een debiteurenpost oninbaar uiterlijk één jaar na afloop van de betalingstermijn die afgesproken is met de klant (of als niets is afgesproken de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur).

Hoe BTW terugvragen?

In de eerstvolgende BTW aangifte wanneer blijkt dat de debiteurenpost oninbaar is of de termijn van één jaar is verstreken. Dit doet u door de omzet hoog/laag en de BTW hoog/laag te verlagen met de (deels) oninbare debiteurenpost voor het deel van de omzet en de BTW.

En als de klant alsnog betaalt?

Het (gedeeltelijk) ontvangen bedrag neemt u in de eerstvolgende BTW aangifte dan weer mee.

Actie!

Heeft u debiteurenposten waarvan het zeker is dat deze oninbaar zijn of waarvan de vervaltermijn ruim één jaar is verstreken? Geef dit door aan uw relatiebeheerder, hij/zij kan dit vervolgens meenemen in de eerstvolgende BTW aangifte (maand maart of 1e kwartaal 2023).

Uw accountancy
Specialist

Geert Jan Bieleman AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw