Diensten

Accountancy

Accountancy

“Geen gedoe. Gewoon goed geregeld door mensen die er verstand van hebben.”

Dat onze accountants verstand hebben van cijfers en administratie, dat is niet zo bijzonder. Het gaat erom wat ú daarmee kunt. Cijfers vragen om de juiste interpretatie, zodat er actie kan worden ondernomen. Onze specialisten zorgen ervoor dat de cijfers niet alleen een evaluatie achteraf vormen en een basis voor de jaarrekening, maar juist inzicht geven in welke keuzes u nu kunt maken in het voordeel van uw bedrijf. Dát is advies waar u echt wat mee kunt. Daarom vinden we het belangrijk om te weten wie u bent, persoonlijk en als ondernemer, en wat uw visie op de toekomst van uw bedrijf is.

De accountant als vertrouwenspersoon

Een accountant is een vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer en voor u als ondernemer. In zijn formele en geregistreerde functie als AA (accountant-administratieconsulent) of RA (registeraccountant) geeft de accountant aan hoe betrouwbaar de jaarcijfers van een bedrijf zijn. Dit doet hij door een samenstellingsverklaring af te geven. Deze verklaring gebruikt de accountant wanneer hij bij het opmaken van de jaarrekening de daarbij behorende werkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals die door zijn beroepsorganisatie (NBA) zijn voorgeschreven. Tevens controleert de accountant of de overheid haar uitgaven goed verantwoordt.

Daarnaast helpt een accountant in zijn rol als adviseur ondernemers, werkgevers en organisaties met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, belastingen en boekhouding. In die tweede rol is de accountant een expert op wie u als ondernemer altijd een beroep kunt doen om uw keuzes financieel en fiscaal te onderbouwen en verantwoorden.

Accountancy als spiegel

De accountant maakt van de cijfers een spiegel, waarin u de gezondheid van uw bedrijf kunt aflezen. Hij kan u ook helpen om die gezondheid waar nodig te verbeteren. Met behulp van zijn adviezen kunt u de koers van uw bedrijf tijdig bijstellen. Dat de behoefte hieraan in onze turbulente en open economie alleen maar toeneemt, hoeft voor u als ondernemer geen betoog. Het gaat natuurlijk om uw missie en visie, maar het draait in de praktijk toch vooral om uw strategie en beleid. Neem uw investeringsbeleid. Wat is het rendement van uw investeringen en hoe staat het met uw solvabiliteit en liquiditeit? Is uw bedrijf klaar voor nieuwe investeringen of kunt u beter inzetten op het beperken van uw kosten? Dit zijn belangrijke strategische vragen waar de accountants en adviseurs van Bordan een antwoord op hebben.

De accountant en de jaarrekening

Een belangrijke taak van de accountant is het controleren van de jaarrekening van een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie. Deze accountantscontrole is in Nederland verplicht, maar niet voor elke organisatie. In het Burgerlijk Wetboek (Titel 9, Boek 2) is wettelijk vastgelegd aan welke bepalingen besturen en directies zich bij het opmaken van de jaarrekening van hun organisatie moeten houden. Een van die bepalingen is dat een accountant een accountantscontrole moet uitvoeren om zekerheid te verschaffen over de getrouwheid van de jaarrekening.

Deze accountantscontrole is alleen wettelijk verplicht wanneer een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) over twee achtereenvolgende jaren aan minimaal twee van de drie volgende kenmerken voldoet:

  • minimale omzet van 12 miljoen euro
  • minimaal balanstotaal van 6 miljoen euro
  • minimaal 50 werknemers

Het bestuur c.q. de directie van de rechtspersoon is verantwoordelijk voor het verlenen van de opdracht tot een accountantscontrole. De jaarrekening mag alleen worden gecontroleerd door een accountant van een accountantskantoor dat is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het niet nakomen van de controleverplichting is een economisch en strafbaar delict.

Accountantsverklaringen

Onze accountants kunnen diverse financiële opdrachten voor u uitvoeren, afhankelijk van uw vraag en informatiebehoefte. Wij verzorgen diverse verklaringen voor onze klanten, zoals:

  • subsidieverklaringen
  • omzetverklaringen
  • volmacht verklaringen
  • loonsomverklaringen
  • verklaring verzekerd belang
  • overige verklaringen

Wanneer u van een specifiek onderwerp een helder feitenoverzicht wilt hebben, kunnen wij een rapport van feitelijke bevindingen voor u opmaken.

Uw Accountancy
Specialist

Léo Jaspers AA

Accountant / manager