Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 14 feb 2023

STAK, wat is dat?

Een Stichting Administratiekantoor (STAK) is een stichting die wordt opgericht om de verschillende rechten van de aandelen van een BV los te koppelen. Aandelen hebben stemrechten en winstrechten. De certificering van aandelen in een STAK heeft vaak als doel om het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en het winstrecht van elkaar te splitsen.

Als ondernemer kan je zelf bestuurder zijn van de stichting om het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering te houden. Zo hou je de zeggenschap over de onderneming bij jezelf.

Daarnaast kan je (een deel van) de winstrechten aan iemand anders geven, bijvoorbeeld je kinderen of werknemers van de onderneming.

Er zijn een drietal redenen waarom een STAK wordt opgericht:

Continuïteit van de onderneming

De STAK kan je gebruiken om de opvolging van je bedrijf te regelen in het geval dat jij als ondernemer komt te overlijden. Je kan in de statuten van de STAK zelf de opvolgende bestuursleden van je onderneming regelen. Vaak wordt bepaald dat na overlijden het bestuur van de STAK uit drie personen bestaat: de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer, iemand namens het bedrijf (bijvoorbeeld de nieuwe directeur) en een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde is vaak een accountant, notaris of een andere adviseur.

Hierdoor is de continuïteit van je onderneming gewaarborgd en worden erfgenamen niet met beslissingen omtrent de onderneming belast.

Werknemers belonen en binden

De certificaten van aandelen zijn een mooie manier om werknemers te binden aan je organisatie en hen zo extra te belonen. Als ondernemer hou je zelf het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering, maar je geeft je collega’s een deel van het winstrecht mee als een soort bonusregeling.

Dit kan werknemers stimuleren om hun steentje bij te dragen aan het resultaat van de onderneming.

Vermogensoverdracht naar kinderen

Door certificaten van aandelen aan je kinderen te schenken bouwen zij via het winstrecht van die certificaten vermogen op. Hierdoor wordt er automatisch vermogen van jou als ondernemer naar de kinderen overgedragen en kan dit later een besparing opleveren in de schenk- en/of erfbelasting.

 

Deze belastingbesparing is nuttig, maar denk hierbij ook na over de verantwoordelijkheid die samenhangt met dit vermogen. Voorkom dat de kinderen vermogen geschonken krijgen (een onderneming) waar ze geen binding mee hebben. Daarnaast kunnen deze certificaten van een onderneming een bepaalde druk meegeven aan de kinderen dat zij worden geacht de onderneming over te nemen. Naast het voordeel van belastingbesparing schuilt hier dus ook een nadeel in.

Zit je als ondernemer na te denken over bedrijfsopvolging of vermogensoverdracht en wil je hier mee aan de slag? Neem dan contact op met je relatiebeheerder om te kijken of wellicht een STAK interessant is voor jouw onderneming.

Uw belasting
Specialist

Iris Ruiter AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw