Klachtenregeling

Klachtenregeling

Om conform de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) te waarborgen dat personen van buiten ons kantoor en bij ons werkzame of aan ons kantoor verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende schendingen ten aanzien van het kwaliteitsbeleid dan wel het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde kunnen stellen beschikt Bordan Accountants & Adviseurs over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling leidt ertoe dat klachten zorgvuldig, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en vastgelegd. Tevens leidt deze klachtenregeling ertoe dat de vermeende schendingen waarover wordt geklaagd, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn. Dit met als doel herhaling te voorkomen.

Voor klachten die in onze klachtenregeling zijn opgenomen nodigen wij u nadrukkelijk uit zo snel mogelijk contact op te nemen met onze kwaliteitsbepaler, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar klachten@bordan.nl.

Indien u andere opmerkingen, verbeterpunten en/of vragen over bijvoorbeeld uw ontvangen factuur hebt verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Klik hiernaast om onze uitgebreide klachtenregeling te openen.