Nieuws

Blogs

 • Blogs

/ 26 sep 2023

Voorstellen belastingplan 2024

Hierna volgen 10 belangrijke voorstellen uit het ‘Belastingplan 2024’ die op 1 januari 2024 in werking treden, tenzij anders is vermeld:

 • invoering progressief tarief box 2: eerste schijf met een tarief van 24,5% voor box-2-inkomsten tot € 67.000 (fiscale partners € 134.000) en daarboven een tarief van 31%;
 • verhoging onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 naar € 0,23 per km;
  afschrijvingsbeperking in de IB voor gebouwen in eigen gebruik van 50% van de WOZ-waarde naar de WOZ-waarde (net als nu al in de Vpb geldt);
 • verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 12,7%;
 • geen indexatie van het heffingsvrije vermogen van € 57.000 in box 3;
 • afschaffing betalingskorting voorlopige IB-aanslag;
 • tariefsverhoging box 3 van 32% naar 33% in 2024 en 34% in 2025;
 • uitstel tot 2027 van invoering nieuwe box-3-stelsel naar werkelijk rendement;
 • verhoging schijfgrens tweede schijf in de inkomstenbelasting (49,5%) van € 73.031 naar bijna € 75.624;
 • structurele verlaging energie-investeringsaftrek (EIA) van 45,5% naar 40%. De aangekondigde verlaging van het maximale investeringsbedrag hoeft niet door te gaan vanwege een structurele verhoging van het budget vanaf 2025.

De aangekondigde maatregelen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) aanmerkelijk belang (ab) zijn uiteindelijk in een apart wetsvoorstel opgenomen: het ‘Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’. Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2024 aan derden verhuurd vastgoed wettelijk aan te merken als beleggingsvermogen. Hierop kunnen de BOR en de DSR ab dus niet (meer) worden toegepast.

Daarnaast wordt voorgesteld om per 1 januari 2025 de 100%-vrijstelling voor ondernemingsvermogens in de BOR tot € 1,5 miljoen te verhogen (nu nog € 1,2 miljoen) en het meerdere voor 70% (nu nog 83%) vrij te stellen. Ook wordt dan de 5% doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen afgeschaft.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Uw belasting
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw