Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 24 okt 2023

Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Vanaf 2023 is het mogelijk om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in aftrek te brengen in uw aangifte inkomstenbelasting.

De inleg van lijfrentepremies kunt u zien als aanvulling op uw pensioen. De storting van de premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting en in de toekomst zijn de uitkeringen belast.

Door gebruik te maken van deze regeling kan er een belastingvoordeel worden behaald. De betaalde premies kunt u tegen een hoog belastingtarief (49,5% als uw belastbaar inkomen hoger is dan € 73.032 of 36,93% als uw belastbaar inkomen lager is dan € 73.031) aftrekken terwijl de uitkeringen als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt belast zijn tegen een lager belastingtarief 19,03% als uw belastbaar inkomen lager is dan € 38.704. Het verschil is 30,47% of 17,9%.

Stel de jaarlijkse uitkering is € 10.000 als uw de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt:

Na 5 jaar is het belastingvoordeel rekening houdend met de belastingtarieven uit 2023 en zonder rekening te houden met heffingskortingen en toeslagen:

  • Aftrek genoten tegen 49,5% dan is het belastingvoordeel na 5 jaar: € 50.000 * 30,47% = € 15.235.
  • Aftrek genoten tegen 36,93% dan is het belastingvoordeel na 5 jaar: € 50.000 * 17,9% = € 8.950.

De hoogte van de maximale aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting wordt bepaald door uw jaarruimte en reserveringsruimte.

De jaarruimte in 2023 werd in eerste instantie berekend door 13,3% van de zogenaamde premiegrondslag te nemen. Dit percentage van 13,3% is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 30%.

De premiegrondslag 2023 is het bruto-inkomen in 2022 (met een maximum van € 128.810) verminderd met de zogenaamde AOW-franchise (€ 13.646).

Op het bedrag van 30% van de premiegrondslag moet u nog uw pensioenaangroei uit 2022 in mindering brengen.

Benut u (een deel van) uw jaarruimte niet, dan wordt dit opgeteld bij uw reserveringsruimte. De reserveringsruimte bedroeg in 2023 in eerste instantie de niet benutte jaarruimten in de zeven voorafgaande jaren. Dit is nu verruimd naar de niet benutte jaarruimten in de tien voorafgaande jaren.

De maximaal in een jaar te gebruiken reserveringsruimte is vanaf 2023 ook verhoogd, en wel naar € 38.000.

Vraag uw relatiebeheerder naar de mogelijkheden. Zij helpen u graag verder.

beeldmerk-blauw