Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 28 mrt 2024

Vergoeden van parkeerkosten aan de werknemer

Het lijkt logisch; als werkgever vergoed je natuurlijk de parkeerkosten die werknemers maken tijdens het werk. In praktijk is dit wat ingewikkelder. Bij het vergoeden van parkeerkosten aan de werknemer dient de werkgever onderscheid te maken tussen zakelijk gebruik van een privé auto en het gebruik van een auto van de zaak.

Parkeerkosten auto van de zaak.
Maakt een medewerker gebruik van een auto van de zaak, dan kunnen de werk gerelateerde parkeerkosten en kosten van veerponten en dergelijke onbelast worden vergoed.

Parkeerkosten bij gebruik privé auto.
Als er bij het bezoeken van klanten met een privé auto parkeerkosten worden gemaakt, dan kan je deze als werkgever niet zondermeer onbelast vergoeden. Als werkgever mag je maximaal € 0,23 (in 2024) per gereden kilometer onbelast vergoeden. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deze € 0,23 alle kosten dekt, dus ook de parkeerkosten en tol-, pont- en veergelden.

Worden er toch kosten gemaakt voor het parkeren door werknemers die rijden met een privé auto, dan dienen deze kosten als loon te worden aangemerkt. Het is echter ook mogelijk om de parkeerkosten in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen.

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Op het moment dat er een declaratie wordt geboekt van parkeer-, veer- en tolgelden is het dus van belang om uit te vragen of dit voor een auto van de zaak is of voor een eigen auto van de medewerker, zodat bovengenoemde kosten gelijk goed kunnen worden toegewezen en geboekt in de administratie.

Uw Accountancy
Specialist

Malou Hoefman

Assistent accountant

beeldmerk-blauw