Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 27 jun 2023

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting halverwege het jaar verbreken?

Het is wellicht fiscaal voordelig om uw fiscale eenheid halverwege het jaar te verbreken om twee keer gebruik te kunnen maken van de tariefsopstap in de vennootschapsbelasting. Op het moment dat een holding en een werkmaatschappij een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting en gezamenlijk meer dan € 400.000 resultaat behalen in 2023 kan er gekozen worden om de fiscale eenheid halverwege het jaar te verbreken om € 13.600 vennootschapsbelasting te besparen.

Voorbeeld

Er is een fiscale eenheid met een holding en een werkmaatschappij. De verwachte winst over 2023 bedraagt € 400.000. De winst wordt geleidelijk over het jaar behaald en kan geheel worden toegerekend aan de werkmaatschappij. De te betalen vennootschapsbelasting is € 89.600 (19% x € 200.000 + 25,8% x € 200.000) als de fiscale eenheid niet verbroken wordt. Indien er in dit voorbeeld voor gekozen wordt de fiscale eenheid te verbreken op 1 juli 2023 dan maakt de holdingmaatschappij (fiscale eenheid tot 1 juli) een winst van € 200.000. De dochter zal de tweede helft van 2023 ook € 200.000 winst maken. Zo profiteren moeder en dochter beide zoveel mogelijk van het tariefsopstapje. Te verwachten VPB: 19% x € 200.000 + 19% x € 200.000 = € 76.000. De besparing in dit geval bedraagt € 13.600.

Let op: Het verbreken van de fiscale eenheid kan ongewenste gevolgen hebben. Bijvoorbeeld de sanctieheffing als er in de afgelopen zes jaar is gereorganiseerd of met activa is geschoven binnen de fiscale eenheid. Ook kan er sprake zijn van desinvesteringsbijtelling, indien er in de afgelopen vijf jaar kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is geclaimd voor verhuurde bedrijfsmiddelen binnen de fiscale eenheid.

Denkt u dat het verbreken van uw fiscale eenheid voor nu en in de toekomst voordelig is neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Uw
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw