Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 15 sep 2020

UBO-register 27 september van start

UBO’s zijn belanghebbenden die uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar zijn – of zeggenschap hebben over – onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en anbi’s. Is er niemand die aan deze kwalificatie voldoet, dan moeten de gegevens van het hoger leidinggevend personeel (de ‘pseudo-UBO’) worden geregistreerd in het UBO-register. Dit zijn de bestuurders in de zin van artikel 9, Boek 2 BW en bij personenvennootschappen een of meer vennoten met uitzondering van de commanditaire vennoot.

Onder de registratieplicht in Nederland vallen niet:

  • Beursgenoteerde vennootschappen en hun 100% beursgenoteerde dochtervennootschappen;
  • Eenmanszaken;
  • Vennootschappen die niet naar Nederlands recht zijn opgericht (bijv. Ltd en GmbH);
  • Publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • Verenigingen van eigenaars;
  • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  • Enkele historische rechtspersonen, waaronder gilden en hofjes.

Aanvankelijk gold de registratieplicht ook niet voor kerkgenootschappen maar die uitzondering is tijdens de behandeling bij de Tweede Kamer vervallen. De Kamer van Koophandel (KvK) geeft aan dat het registreren van UBO’s van kerkgenootschappen nog niet mogelijk is. Als bekend is wanneer dit wel kan, worden kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Voorlichting

Omdat het UBO-begrip niet voor iedereen duidelijk is, heeft de wetgever toegezegd dat de KvK met voorlichting zal komen, inclusief een stappenplan om te bepalen wie UBO’s zijn. Hierbij worden Wwft-instellingen (denk aan banken, verzekeraars, fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen) betrokken.

Ondernemingen en rechtspersonen die op 27 september 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister, hebben 18 maanden (tot 27 maart 2022) de tijd om de gegevens van hun UBO’s aan te leveren bij de KvK. Het gaat dan om de gegevens van personen die op het registratiemoment voldoen aan de kwalificatie UBO. Daarna geldt de normale termijn van een week om bijvoorbeeld wijzigingen door te geven. Dit geldt ook voor rechtspersonen die in Nederland zijn opgericht, maar inmiddels zijn verplaatst naar het buitenland. Zij moeten zich hiervoor opnieuw laten inschrijven in het Handelsregister bij de KvK.

Inschrijven

De inschrijving van de UBO-gegevens kan kosteloos vanaf 27 september a.s. online via www.kvk.nl/inschrijven of via een formulier met de post of via de notaris. De tekenbevoegden binnen de onderneming /rechtspersoon die opgaven mogen doen aan het Handelsregister, zijn ook bevoegd om UBO-gegevens aan te leveren.

Nieuwe vennootschappen moeten de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. De registratie van de UBO-gegevens is ook een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Sancties

Heeft de bv of andere juridische entiteit de UBO-gegevens na 18 maanden niet ingeschreven in het register bij de KvK? Dan geeft de KvK de gegevens van deze bv of entiteit door aan het Bureau Economische Handhaving (BEH). Die kan een herinnering sturen en (vervolgens) handhavend optreden. Dat wil zeggen een boete opleggen en/of een dwangsom. De maximale bestuurlijke boete die BEH kan opleggen bedraagt € 21.750. Om een registratieplichtige extra te motiveren om aan de registratieplicht te voldoen, kan het BEH naast de boete ook een last onder dwangsom opleggen. Dat wil zeggen dat er een dwangsom moet worden betaald als bijvoorbeeld niet alsnog aan de registratieplicht wordt voldaan. Het BEH kan ook beslissen om de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie (OM) die een strafrechtelijke boete kan opleggen. Ook die boete kan cumuleren met de last onder dwangsom. Als uiterste middel kan het OM ook een celstraf opleggen.

Mocht u vragen hebben vraag dan uw relatiebeheerder van Bordan.

Uw UBO
Specialist

Martin Kamphuis AA

Accountant

beeldmerk-blauw