Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 15 sep 2020

NOW 1-regeling

In het kader van de verantwoording van de NOW 1-regeling is door de beroepsorganisatie NBA een aantal nieuwe accountantsproducten ontwikkeld, die het mogelijk maken om de door de minister gezochte assurance te krijgen op subsidies die in het kader van de NOW 1-regeling zijn verstrekt.

Er zijn vier verschillende categorieën organisaties geïdentificeerd, op basis van de aard van de organisatie (controleplichtig of niet-controleplichtig) en de hoogte van de subsidie (meer of minder dan € 375.000).

De groep niet-controleplichtige organisaties is niet gewend om een accountantsproduct af te nemen, aldus de NBA. Daarom is gekozen voor twee accountantsproducten met een zo beperkt mogelijke impact op de uitvoering. Er is uitgegaan van een proportionele aanpak: hoe groter de omvang van de subsidie, des te intensiever de controle en des te hoger het niveau van zekerheid dat de accountant verstrekt.
Voor de groep niet-controleplichtige bedrijven zijn twee producten ontwikkeld. Tot een vastgesteld subsidiebedrag van € 375.000 moet een assuranceverwante opdracht (samenstellingsopdracht met aanvullende specifieke werkzaamheden) worden verstrekt. Boven de € 375.000 is een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid vereist (beoordelingsopdracht met aanvullende werkzaamheden).

Bij controleplichtige organisaties met een subsidiebedrag tot € 375.000 geeft de organisatie een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, met een aantal voorgeschreven werkzaamheden. Boven de €375.000 subsidie gaat het om een assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid.

Bekijk het NOW schema

Hebt u de NOW 1 regeling aangevraagd en hebt u een derdenverklaring, Assurance-opdracht of aan assurance verwante opdracht benodigd? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Bordan.

 

Uw NOW 1-regeling
Specialist

Martin Kamphuis AA

Accountant

beeldmerk-blauw