Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 17 jun 2021

Subsidienieuws: MIT R&D Samenwerkingsprojecten

De populaire subsidieregeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten staat sinds 1 juni jongstleden weer open voor nieuwe aanvragen vanuit het MKB. In het kader van dit subsidieprogramma kunnen twee of meer MKB’ers voor eigen rekening en risico werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. De focus ligt op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, waarbij beoordeling plaatsvindt op basis van technologische vernieuwing, economische waarde, kwaliteit van de samenwerking en de impact op één of meer zgn. Kennis & Innovatieagenda’s (KIA). Het gaat hierbij onder andere om agenda’s m.b.t. Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en diverse zgn. Sleuteltechnologieën, waaronder nanotechnologie, chemische technologieën, digitale technologieën en productietechnologieën. Succesvolle samenwerkingsprojecten zijn te typeren als innovatief met een stevige impact op de (regionale) economie en/of op duurzaamheid en worden uitgevoerd door project partners met een sterke mate van complementariteit.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten (waaronder personeelskosten, kosten derden, kosten voor apparatuur en materialen) tot een maximaal subsidiebedrag van € 350.000. De looptijd van een innovatief samenwerkingsproject is maximaal twee jaar. De regeling is een zgn. tenderregeling, wat betekent dat alle ingediende aanvragen met elkaar concurreren om het beschikbare budget. Kortom, alleen de beste projecten zullen subsidie ontvangen. De regeling staat tot en met donderdag 9 september aanstaande open voor nieuwe aanvragen.

Wilt u meer informatie over deze mooie subsidiekans? Neemt u dan contact met ons op en indien nodig schakelen wij onze subsidiepartner in, zij helpen u graag om uw projectideeën te toetsen op de subsidiemogelijkheden.

beeldmerk-blauw