Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 17 jun 2021

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt

Bedrijven krijgen tot 1 oktober 2021 belastinguitstel.

Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2021 aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Die regeling zou eigenlijk per 1 juli 2021 aflopen, maar de Tweede Kamer wilde bedrijven nog langer de tijd geven. Het kabinet gaat die oproep van de Kamer toch uitvoeren.

Eerst noemde minister Wopke Hoekstra (Financiën) het nog “echt verstandig” om de eerste blauwe envelop weer per 1 juli 2021 op de mat te laten vallen. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief zei dinsdag 22 juni 2021 in debat met de Tweede Kamer dat hij die motie gaat uitvoeren. “Wij denken dat we dit moeten doen.” De Kamer had, op initiatief van VVD, voor 1 oktober 2021 gekozen omdat de meeste economische steunmaatregelen dan ook aflopen. Met ingang van die datum moet weer aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 oktober 2021 tijdig moet worden voldaan. Dus de loonheffing van september 2021 en de aangifte omzetbelasting over Q3-2021 en september 2021 moeten uiterlijk voor 31 oktober 2021 worden betaald.

Voor bedrijven die straks veel moeite hebben met het terugbetalen van hun belastingschuld en andere openstaande bedragen, gaat Vijlbrief “schuldentafels” organiseren. “Ik ga met andere schuldeisers praten”, legt hij uit. Zo hoopt hij tot oplossingen te komen die aansluiten bij de specifieke situatie van individuele bedrijven. Generieke kwijtschelding van de belastingschulden vindt het kabinet geen goed idee, benadrukte Vijlbrief nog eens in het debat.

Tot 1 juli 2021 (Let op: deze termijndatum kan nog worden aangepast door de Belastingdienst) kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 juli a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Opgemerkt wordt nog dat sinds 1 oktober 2020 de belastingrente weer 4% bedraagt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat van groot belang is dat tijdig aangiften IB en VPB worden ingediend!

beeldmerk-blauw