Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 28 mrt 2023

Maak tijdig bezwaar bij een onjuiste WOZ-beschikking

In februari ontvangt u weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Deze beschikking bevat de WOZ-waarde van uw onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2022. De WOZ-waarde is van belang voor meerdere onderwerpen zoals:

  • het eigenwoningforfait (de waardering van de eigen woning in box 1);
  • de onroerende zaakbelasting;
  • de waardering woningen in box 3;
  • de waterschapsbelasting;
  • de gemeentelijke heffingen;
  • de afschrijvingsmogelijkheid van bedrijfsgebouwen;
  • de schenk- en erfbelasting.

Genoeg redenen om uw WOZ-waarde te (laten) controleren.

Wat kunt u doen?

U kunt de WOZ-waarde vergelijken met vergelijkbare woningen in uw buurt. De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn gratis in te zien op www.wozwaardeloket.nl.

De hierboven genoemde vergelijking zegt nog niet alles. De WOZ-waarde van vergelijkbare woningen in uw buurt kunnen ook te hoog zijn (let hierbij op dat zonnepanelen een waarde vermeerderend effect hebben op woningen). Een lagere WOZ-waarde van uw woning kan bijvoorbeeld worden gerechtvaardigd door bodemverontreiniging, asbest, ongunstige ligging of geluidsoverlast.

Uw WOZ-waarde kan ook lager zijn vastgesteld dan de werkelijke waarde. Dat kan ook nadelig zijn. Bijvoorbeeld voor het opnieuw vaststellen van de hypotheekrente of als u een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Bent u van mening dat uw WOZ-waarde onjuist is vastgesteld dan kunt u een bezwaar sturen naar uw gemeente met daarin de redenen waarom u denkt dat de WOZ-waarde onjuist is. De gemeente onderbouwt de WOZ-waarde met een taxatieverslag deze kunt u opvragen bij uw gemeente om te controleren of de huizen/panden vergelijkbaar zijn met uw onroerende zaak. Hulp nodig? Wij helpen u graag.

Let op!

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking zijn ingediend. Na deze bezwaar termijn staat de WOZ-waarde vast. Dus kom op tijd in actie als u van mening bent dat uw WOZ-waarde te hoog/te laag is vastgesteld.

Uw
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw