Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 29 nov 2022

Eindejaartips 2022

Het einde van 2022 is in zicht, dat betekent ook dat er weer wijzigingen zullen plaatsvinden in de wet en regelgeving. Wij hebben daarom een aantal eindejaartips en aandachtspunten voor u onder elkaar gezet.

1.     Anticipeer op wijziging VPB tariefsopstap

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting gaat in 2023 omlaag naar € 200.000. Het tarief gaat omhoog naar 19% over de eerste € 200.000, en over het meerdere 25,8%. De winst van uw bv wordt daardoor zwaarder belast in de eerste tariefschijf en eerder belast in de tweede tariefschijf. Vraag uw relatiebeheerder of het verstandig is om een eventuele fiscale eenheid te verbreken.

2.     Stel hoge jubelton veilig

In 2022 kan er voor het laatst gebruik gemaakt worden van de ‘jubelton’. Er mag in 2022 nog aan een ieder die nog geen verhoogde schenking heeft gehad € 106.671 belastingvrij worden geschonken als deze schenking binnen een bepaalde termijn wordt besteed aan de eigen woning. De wetgever verlaagt in 2023 de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning naar € 28.947. Het is nog wel mogelijk om in 2023 en 2024 een schenking aan te vullen tot € 106.671 als u in 2022 bijvoorbeeld € 27.231 schenkt onder de noemer eigenwoningschenking.

3.     Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022

Om tussen de 4% en 8% belastingrente te voorkomen is het verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te beoordelen en indien nodig te laten aanpassen voor 1 mei 2023.

4.     Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting 2023 10,4%

Bent u van plan om bijvoorbeeld een stuk grond of beleggingspand aan te kopen? Het is voor de overdrachtsbelasting voordeliger om de levering nog in 2022 te laten plaatsvinden. Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting stijgt in 2023 van 8% (2022) naar 10,4%.

5.     Einde opbouw fiscale oudedagsreserve

Vanaf volgend jaar kunt u geen pensioen meer opbouwen in een fiscale oudedagsreserve (FOR). Vraag uw relatiebeheerder wat de gevolgen zijn en of het zinvol is om dit jaar nog uw laatste dotatie te doen aan de FOR.

6.     Verhoging aanmerkelijk belangheffing in 2024

In 2022 en 2023 is het belastingtarief in box 2 nog 26,9% ongeacht de hoogte van uw inkomen uit aanmerkelijk belang. Maar als ook de Eerste Kamer instemt met het Belastingpakket wordt in 2024 een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste € 67.000 betaalt u dan 24,5% belasting, daarboven 31%. Bent u van plan om meer dan € 67.000 uit te keren? Vraag dan aan uw relatiebeheerder of het mogelijk is om een dividenduitkering te laten plaatsvinden in 2022 of 2023.

7.     TEK voor energie-intensieve mkb

Vanaf volgend voorjaar komt de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) beschikbaar voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Vraag uw relatiebeheerder aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen om er gebruik van te kunnen maken.

8.     Vrije ruimte in de WKR tijdelijk omhoog

Controleer of u nog ruimte over hebt om de werkkostenregeling optimaal te benutten. De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2023 tijdelijk extra omhoog. Het percentage van de vrije ruimte in de werkkosten-regeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom gaat in 2023 eenmalig omhoog van 1,7% naar 3%. Concreet betekent dit dat de vrije ruimte dus maximaal met € 5.200 wordt verhoogd.

9.      Wijziging berekening gebruikelijk loon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Dat loon wordt nu in beginsel vastgesteld op het hoogste bedrag uit de volgende reeks bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen;
  • of  € 48.000.

Bij de hierboven genoemde 75% is rekening gehouden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge houdt in dat u uw loon 25% lager mag vaststellen dan gebruikelijk is voor de functie. Deze marge wordt vanaf 2023 afgeschaft. U kunt de doelmatigheidsmarge van 25% dus dit jaar voor het laatst toepassen. Vanaf volgend jaar zal daardoor het gebruikelijk loon in veel gevallen hoger uitpakken.

10.  Geen btw meer bij zonnepanelen op of bij woningen

Wacht met de aanschaf van zonnepanelen op of bij uw woning tot 2023. Vanaf 1 januari 2023 wordt het btw-nultarief van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit laatste betekent dat ook zonnepanelen die op een schuur, garage, in de tuin en/of op een uitbouw bij de woning worden geplaatst, kwalificeren voor het nultarief. De bestemming van de zonnepanelen is doorslaggevend. Omdat u bij de aankoop en installatie van zonnepanelen geen btw meer hoeft te betalen, hoeft u ook geen btw meer terug te vragen van de Belastingdienst.

 

Mocht u vragen hebben? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Uw
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw