Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 29 nov 2022

Uitstel jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023. Dit schrijft minister Helder aan de Tweede Kamer over deze uit de Wtza voortgevloeide openbare verantwoordingsplicht.

In de Wmg (Wet marktordening gezondheidszorg) is voor de openbare jaarverantwoording een uiterste aanleverdatum van 1 juni na afloop van een boekjaar opgenomen.

Voor zorgaanbieders die voorheen onder de Regeling Verslaggeving WTZi vielen is dit een bekende datum. Voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen (met name zorgaanbieders in de eerste lijn) is deze deadline niet in alle gevallen haalbaar. Om dit duidelijk te maken heeft een afvaardiging van in de zorg gespecialiseerde accountants- en administratiekantoren en Coziek – waarin NBA en SRA participeren – deze zomer intensief contact met VWS en NZa gehad.

Dit heeft geleid tot de volgende overgangsregeling voor bestaande zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de WTZa vallen:

  • Over boekjaar 2022: uitstel tot uiterlijk 31 december 2023
  • Voor boekjaar 2023 uitstel tot 1 oktober 2024 (9 maanden)
  • Vanaf boekjaar 2024 (vanaf 1 januari 2025) wordt het tijdstip, zoals nu in de regeling opgenomen, jaarlijks vóór 1 juni

Als je niet aan de verplichting van deze verantwoording voldoet riskeert u een boete van € 10.000.

Check: Vergunningplichtig of niet?

Welke instellingen vragen een vergunning aan?

  • Alle medisch specialistische zorginstellingen
  • Alle zorgaanbieders die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Uitbesteding van zorg tellen we mee. Als uw instelling bijvoorbeeld werkt met een onderaannemer, tellen we het aantal zorgverleners van deze onderaannemer die voor u werken mee.

Ontdek door het invullen van enkele eenvoudige vragen of uw organisatie een vergunning moet aanvragen: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning-aanvragen.\

Welke instellingen hebben een interne toezichthouder?

Alle vergunningplichtige zorginstellingen hebben een interne toezichthouder. Er geldt voor een aantal zorginstellingen een uitzondering. Een interne toezichthouder niet verplicht bij zorginstellingen:

  • met tien of minder zorgverleners;
  • met vijfentwintig of minder zorgverleners: waar cliënten geen etmaal verblijven én er geen sprake is van medisch specialistische zorg en van persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging;
  • die een familie- of ouderinitiatief zijn (wanneer de meerderheid van de zeggenschap in handen van de cliënten of hun vertegenwoordigers is).

Let op: Bovenstaande is alleen van toepassing op zorgaanbieders. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Uw
Specialist

Léo Jaspers AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw