Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 20 dec 2022

Hoger loon voor DGA vanaf 2023?

Weet u het nog?

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of;
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de (gelieerde) bv, of;
  • € 48.000.

Doelmatigheidsmarge 0%

Onze wetgever heeft in al zijn wijsheid bedacht om flink aan het percentage 75% te sleutelen => met ingang van 1 januari 2023 wordt dit verhoogd tot 100%! Als de doelmatigheidsmarge volgend jaar daalt van 25% naar 0%, betekent dit dat het vergelijkingscomponent (van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking) dan 100% wordt in plaats van 75%. Vormt in 2022 het eerste vergelijkingscomponent het hoogste bedrag van de drie vergelijkingscomponenten? Dan zal het loon van de dga in 2023 waarschijnlijk stijgen.

Voorbeeld

Stel: het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt zowel in 2022 als in 2023 € 100.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is in die beide jaren € 70.000. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 dan € 75.000 (75% van € 100.000 is hoger dan € 70.000 en hoger dan € 48.000). Vanaf 2023 bedraagt het gebruikelijk loon dan € 100.000.

Het is nog een plan, opgenomen in het belastingplan 2023, dat momenteel in de Eerste Kamer wordt behandeld. Mijn verwachting is dat deze regeling wordt aangenomen. De Belastingdienst gaat er van uit dat het gebruikelijk loon van een DGA in 2022 is vastgesteld op 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent dat de Belastingdienst in 2023 een verhoging van het gebruikelijk loon tot 100% van deze dienstbetrekking verwacht. In diverse media wordt hieraan (naar mijn mening onterecht) weinig aandacht besteed.

Indien er geen vergelijkbare dienstbetrekking is en het gebruikelijk loon hoger is dan het loon van de meest verdienende werknemer van de (gelieerde) BV, is het gebruikelijk het salaris van de DGA vast te stellen aan de hand van de managementvergoeding, rekening houdend met een doelmatigheidsmarge van 25%. Ook deze berekening staat onder druk indien het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Ik adviseer u contact op te nemen met uw relatiebeheerder om uw salaris af te stemmen op de voorgenomen wijziging.

Uw
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw