Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 25 nov 2021

Profiteer van zelfstandigen- en ondernemersaftrek

Benut huidige zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 maximaal €6.670. Volgend jaar wordt deze aftrek verder afgebouwd en bedraagt dan nog maximaal €6.310. De afbouw vindt plaats in stappen van €360 per jaar tot en met 2027 en met €390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met €110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal €3.240 bedraagt. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het uren- criterium heeft voldaan. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat u (in beginsel) 1.225 uren hebt besteed aan uw onderneming. De versoepelde regeling die hiervoor tijdens de coronacrisis gold, is niet meer van toepassing. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming. De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte urenspecificatie afgewezen. Houd daarom regelmatig uw tijd besteed aan uw onderneming bij.

Profiteer van huidige ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt ook in 2022 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2022 meer dan €69.398) wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 43%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%. Volgend jaar kunt u de ondernemersaftrek in de hoogste belastingschijf nog maar tegen 40% in aftrek brengen.

Actiepunt

Heeft u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Uw belasting
Specialist

Bert Kraa RB REP

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw