Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 25 nov 2021

Thuiswerkvergoeding in 2022

‘Thuiswerken tenzij het echt niet anders kan.’ Dit was één van de aangekondigde adviezen tijdens de laatste persconferentie op 12 november 2022. Op dit moment werken veel werknemers door dit advies weer thuis maar uit onderzoek van het Centraal Planbureau is gebleken dat het gemiddelde aantal thuiswerkuren ook na de coronacrisis structureel hoger zal zijn dan ervoor.

In het Belastingplan 2022 heeft het kabinet daarom de onbelaste thuiswerkvergoeding geïntroduceerd als gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling. Het doel van de onbelaste thuiswerkvergoeding is om de werkgever de mogelijkheid te geven zijn thuiswerkende werknemers te compenseren voor de extra kosten die thuis gemaakt worden. Kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit, water, koffie, thee en toiletpapier. De kosten voor de inrichting van een thuiswerkplek bijvoorbeeld computers, mobiele communicatiemiddelen en vergelijkbare apparatuur mocht de werkgever al door een andere gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling onbelast vergoeden. Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers, werknemers bepaalde kosten uitbetalen zonder inhouding van loonheffingen. Alle voordelen die een werknemer ontvangt worden namelijk gezien als loon en over loon moet in principe loonheffing worden afgedragen.

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding zal vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2,- per dag bedragen. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 blijft bestaan. Per dag moet er alleen gekozen worden tussen de onbelaste reiskostenvergoeding en de onbelaste thuiswerkvergoeding. Op een dag kan de werkgever dus niet zowel de thuiswerkvergoeding als de reiskostenvergoeding onbelast aan zijn werknemers uitbetalen, ook niet als de werknemer een halve dag thuis werkt en een halve dag op kantoor. De doorbetaalde onbelaste reiskostenvergoeding tijdens het thuiswerken door corona mag nog tot 1 januari 2022 onbelast worden uitbetaald.

Om de administratielast te verlichten mogen er afspraken gemaakt worden tussen de werknemer en werkgever over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis van deze afspraken mag er een vaste vergoeding worden berekend. De vaste vergoeding hoeft niet aangepast te worden als een werknemer incidenteel op een thuiswerkdag op kantoor werkt. Op het moment dat dit structureel wordt moet de vaste vergoeding wel worden aangepast.

Uw fiscaal
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw