Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 01 jan 2024

Voorkom belastingrente door een juiste voorlopige aanslag

Het is alweer 2024, daarom is het goed om uw voorlopige aanslag 2023 en uw voorlopige aanslag 2024 te controleren. De belastingrente over de vennootschapsbelasting aanslagen is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10% en de rente over de overige belastingaanslagen bijvoorbeeld de inkomstenbelasting is gestegen van 6% naar 7,5%.

U kunt deze rente voorkomen door op tijd uw voorlopige aanslag aan te passen naar de feitelijke of verwachte situatie.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting aanslag 2023 wordt vanaf 1 juli 2024 berekend en tot 6 weken na de dagtekening van de opgelegde aanslag. Ontvangt de Belastingdienst uw aangifte inkomstenbelasting 2023 voor 1 mei 2024 dan wordt er geen belastingrente berekend tenzij de Belastingdienst moet afwijken van de ingediende aangifte.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting aanslag 2023 wordt ook berekend vanaf 1 juli 2024. Er wordt geen belastingrente berekend als u voor 1 juni volgend op het belasting jaar aangifte doet en de Belastingdienst hoeft niet af te wijken van de ingediende aangifte. Er wordt ook geen belastingrente berekend als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt.

Voorbeeld:

Stel uw aanslag inkomstenbelasting 2023 en vennootschapsbelasting 2023 wordt op 20 september 2024 opgelegd. De belastingrente wordt in dit geval berekend vanaf 1 juli 2024 tot 1 november 2024.

Stel de betalen aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is € 25.000. De te betalen rente voor de vennootschapsbelasting aanslag is in dit voorbeeld € 834 en voor de inkomstenbelasting aanslag € 625.

De belastingrente had voorkomen kunnen worden als er een juiste voorlopige aanslag was opgelegd.

Neem contact op met uw relatiebeheerder als uw vragen hebt over uw voorlopige aanslag of als u, uw voorlopige aanslag wilt aanpassen.

Uw belasting
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw