Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 18 jan 2024

Operationeel of financial lease?

Als accountant zijn wij regelmatig in gesprek met een klant of een leaseverplichting op de balans moet worden verwerkt of niet. In het algemeen is het uitgangspunt dat financial lease als verplichting op de balans wordt gezet, dit is bij operational lease niet het geval.

Echter kunnen de voorwaarden van een operational leasecontract maken dat deze verplicht moet worden verwerkt op de balans van de onderneming. Dit is onder andere afhankelijk of het economisch eigendom bij de onderneming of bij de leasemaatschappij ligt. Als bijvoorbeeld in het leasecontract is opgenomen dat waardeverminderingen van het bedrijfsmiddel (indirect) voor rekening komen van de onderneming, zijn de regels voor financial lease van toepassing. Dat er in de titel van het contract is opgenomen “operational lease” doet daar niets aan af.

Bent u van plan te investeren in bedrijfsmiddelen en twijfelt u over financial of operational lease en wat de voor- of nadelen hiervan zijn? Of heeft u vragen over het wel of niet op de balans moeten verwerken van de leaseverplichting van uw onderneming? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze accountants.

Uw
Specialist

Danny Karsten AA RB

Partner/accountant

beeldmerk-blauw