Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 23 mrt 2021

Vervolg OASE

Weet u het nog?

Het is alweer enige tijd geleden dat ik uw aandacht heb gevraagd voor OASE.
In mijn blog; Heeft u wel eens stil gestaan bij OASE?  https://www.bordan.nl/heeft-u-wel-eens-stil-gestaan-bij-oase-2/

Uw gedachten dwalen wellicht af naar hitte, veel zand, palmen, groene struiken, water…? Nou nee, dat is niet wat ik bedoel.

OASE is de afkorting van Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en Echtscheiding, belangrijke gebeurtenissen in uw leven.

Een telkens terugkomende vraag bij dit viertal is, ‘Hoe is het geregeld met leiding, eigendom en zeggenschap van uw onderneming?’ Maar ook, ‘Is er voldoende aandacht voor het personeel?’

Corona, maar met name het aantal overleden mensen als gevolg van Corona, ‘verplicht’ ons eigenlijk met voorrang meer aandacht aan deze risico’s te besteden.

In deze blog wil ik u daarom een reminder geven om stil te staan bij de vraag of u voldoende heeft geregeld als u door welke omstandigheden ook (plotseling) overlijdt of een ander gebeurtenis, zoals arbeidsongeschiktheid en echtscheiding. Omdat stoppen met werken niet plotseling is, maar gepland, besteed ik hier verder geen aandacht aan.
Als de ondernemer plotseling wegvalt of minder aandacht kan besteden aan het besturen, kan dit tot grote problemen leiden binnen het bedrijf en voor veel onrust zorgen onder (de achterblijvende leden van) het gezin en personeel.

Het is daarom goed alert te blijven en hiervoor nu aandacht te hebben, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming van calamiteiten om de nabestaanden/gezin/personeel te ontzorgen.

Met een noodopvolgingsplan kunnen deze zorgen en onrust worden voorkomen.

Het opstellen van een noodopvolgingsplan verloopt in twee stappen;

  1. het doorlichten van het bedrijf en de persoonlijke situatie aan de hand van een vragenlijst; en
  2. het opstellen van het noodopvolgingsplan. Dit plan kan leiden tot bijvoorbeeld opstellen/wijzigen van huwelijkse voorwaarden, opstellen/wijzigen van (levens)testamenten.

Ook zal er aandacht moeten zijn voor de financiële gevolgen van OASE.

Daarnaast is het belangrijk is om met een zekere regelmaat te controleren of het plan nog actueel is of voldoet aan de wensen.

Wilt u meer weten over OASE, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

beeldmerk-blauw