Nieuws

Geen categorie

  • Geen categorie

/ 25 okt 2022

Mag ik zomaar geld overmaken van mijn zakelijke rekening naar privé?

Ja, dat mag. Maar uiteraard niet zonder gevolgen. Gelden die je aan jezelf betaald (naast je salaris) worden in de administratie verantwoord als rekening-courant directie. De onderneming krijgt een vordering op jou als DGA. Je hebt immers meer geld aan jezelf betaald dan het salaris waar je recht op hebt.
Ons advies is wel om deze vordering vervolgens aan het eind van het jaar door middel van een dividenduitkering af te lossen, zodat er tussen de onderneming en privé niet allerlei verhoudingen aanwezig zijn.

Om een dividenduitkering te formaliseren dien je een viertal stappen te zetten;

  • Als bestuurder van de onderneming dien je een uitkeringstoets te doen. Hierbij beoordeel je of de onderneming na het onttrekken van het geld nog wel aan haar verplichtingen van het komende jaar kan voldoen. Zo niet, dan kan er geen dividenduitkering plaatsvinden.
  • Daarnaast dien je als bestuurder een balanstest te doen. Daarbij beoordeel je of de vrij uitkeerbare reserves toereikend zijn om een dividenduitkering te doen en hoe hoog die uitkering mag zijn.
  • Vergadering van aandeelhouders beleggen om daarin tot een besluit te komen wat de hoogte moet zijn van het dividend en dit vastleggen in notulen.
  • Aangifte dividendbelasting doen. Bij een dividenduitkering dien je 15% dividendbelasting via de BV te betalen en 11,9% via de inkomstenbelasting (tarieven 2022 en 2023). De dividendbelasting dien je uiterlijk een maand na de dividenduitkering te betalen aan de Belastingdienst. De inkomstenbelasting betaal je uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het boekjaar, danwel eerder door middel van een voorlopige aanslag.

Mocht je dit jaar nog een dividenduitkering willen doen, neem dan contact op met je relatiebeheerder zodat alle benodigde stukken kunnen worden opgesteld.

Uw accountancy
Specialist

Iris Ruiter AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw