Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 29 apr 2024

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen: de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’). Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

BOR
In het geval van een schenking door een ouder aan een kind bedraagt de verschuldigde schenkbelasting 10% tot verkrijgingen van € 152.368 (2024), daarboven is het tarief 20%.
Voor de schenking van ondernemingsvermogen bestaat echter een afzonderlijke vrijstelling. De vrijstelling bedraagt 100% voor verkrijgingen tot € 1.325.253 (2024). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Resteert na aftrek van de vrijstelling nog een verkrijging? Dan zijn hierop bovengenoemde tarieven van toepassing. Anders dan de DSR is hier sprake van daadwerkelijk afstel van belastingheffing.

DSR
Door toepassing van de DSR wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de volgende generatie. In dit geval is dus sprake van uitstel van heffing (in plaats van afstel zoals bij de BOR).

Voorwaarden
Beide regelingen zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen (‘ondernemingsvereiste’).
Voor de BOR geldt daarnaast voorafgaand aan de schenking een ‘bezitsvereiste’ en na de schenking een ‘voortzettingsvereiste’. De ‘bezitsvereiste’ houdt in dat u als schenker de onderneming 5 jaar moet hebben gedreven of de aandelen in de te schenken vennootschap 5 jaar in bezit moet hebben gehad.
 
Wijzigingen met ingang van 1 januari 2025
Bij het Belastingplan 2024 zijn de volgende wijzigingen aangenomen die op 1 januari 2025 in werking treden:
1.         De 100%-vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 75%.
2.         Het ‘dienstbetrekkingsvereiste’ wordt afgeschaft, onder invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de BOR en de DSR.
De kans bestaat dat een nieuw kabinet de regelingen verder zal versoberen.

Een bedrijfsopvolgingstraject vereist een zorgvuldige voorbereiding en planning, waarbij u onder meer rekening moet houden met uw eigen inkomens- en vermogenspositie, met de positie van eventuele andere kinderen en met een mogelijk notarieel afsplitsingstraject. Gezien de onzekerheid over het voortbestaan van de regelingen adviseren wij u om een keuze voor een bedrijfsopvolging niet (onnodig) uit te stellen.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Hij helpt u graag verder.

Uw belasting
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw