Actueel

Geen categorie

  • Geen categorie

/ 30 jun 2022

Veel gestelde vragen inzake termijnen van deponeren jaarrekening

Met enige regelmaat krijgen we de vraag inzake welke termijnen de jaarrekening gedeponeerd dient te zijn. Hieronder leggen wij het graag uit.

Uiterste termijn

De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na de vaststelling gedeponeerd te zijn.
De uiterste termijn voor de vaststelling van de jaarrekening verschilt per rechtspersoon.
Voor de Besloten Vennootschap (B.V.) dient binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd te zijn.

Termijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de bv – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK te zijn gedeponeerd.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (5 maanden + 2 maanden + 8 dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 maanden + 5 maanden + 2 maanden

Indien alle aandeelhouders ook bestuurder zijn van de vennootschap geldt de ondertekening van de jaarrekening als bestuurder gelijk ook als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering.  Let op; de jaarrekening dient dan ook eerder gepubliceerd te worden.

Indien de bestuurders niet allemaal ook aandeelhouders zijn dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Termijnen en uitstel aangifte

In beginsel dient de aangifte inkomstenbelasting gedaan te zijn voor 1 mei die volgt op het jaar van aangifte. De aangifte inkomstenbelasting 2021 moet binnen zijn bij de belastingdienst vóór 1 mei 2022. Voor aangiftes vennootschapsbelasting (VPB) 2021 is de uiterste inleverdatum 1 juni 2022.

Uitstel aangifte

Voor de klanten van Bordan wordt standaard uitstel aangevraagd voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (indien van toepassing) waardoor er uitstel tot 1 mei 2023 verleend wordt

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw
Specialist

Martin Kamphuis AA

Accountant

beeldmerk-blauw