Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 25 okt 2022

Zelf de regie dankzij een levenstestament

Ons kantoor heeft op 29 september jongstleden een uiterst interessante klantsessie georganiseerd met prof. mr. Bernard Schols. Was u aanwezig? Dan zult u zich deze avond nog goed kunnen herinneren. De heer Schols had die avond een duidelijke boodschap: indien je niet wilt dat ‘Den Haag’ de verdeling van jouw erfboedel bepaalt, bepaal het dan zelf met een testament!

Waarom is een levenstestament nodig? U komt gedurende uw leven in een situatie terecht dat u niet meer uw eigen belangen kunt behartigen, bijvoorbeeld de situatie dat u door dementie, een andere ziekte of door een ernstig ongeluk (u raakt in coma) langdurig niet meer in staat bent om belangrijke zaken (privé en/of zakelijk) te regelen. Dit heet met een mooi woord ‘wilsonbekwaam’. Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd door een notaris, waarin u uw wensen en instructies kunt laten vastleggen. Mocht er tijdens uw leven iets gebeuren waardoor u (tijdelijk) niet meer uw belangen kunt behartigen, dan kunnen uw wensen op die manier kenbaar worden gemaakt aan de mensen en instanties om u heen. Dat moet toch een geruststellende gedachte zijn dat een door u gekozen persoon, waarin u alle vertrouwen hebt, namens u mag optreden in zo’n situatie. Verder kan een levenstestament ook praktisch zijn als u voor een lange periode afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege een verblijf in het buitenland.

Een levenstestament is overigens niet alleen van belang voor oudere mensen, maar ook voor jongeren, ondernemers en personen met vermogen. Wilsonbekwaamheid kan op iedere leeftijd ontstaan!

Wat gebeurt er als u niets regelt? Naar de rechter!

Bent u wilsonbekwaam en is er geen levenstestament gemaakt, dan krijgt u te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen. De rechter gaat dan iemand aanwijzen die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen. Dit kan dus iemand zijn die u niet kent. Dit geldt eveneens als u gehuwd of samenwonend bent. Uw partner mag namens u geen financiële  beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Dit wilt u toch niet? Een ‘vreemde’ die uw financiële beslissingen voor u neemt?

Heb ik u aan het denken gezet?

Prima, dat is ook de bedoeling, want ‘Den Haag’ ligt op de loer, zowel bij wilsonbekwaamheid als overlijden. Het (tijdig) regelen van een testament en levenstestament is aan de orde van de dag en het regelen hiervan geeft bovendien veel gemoedsrust.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

beeldmerk-blauw