Actueel

Blogs

 • Blogs

/ 08 jul 2021

Voorkom sluiting van het kantoorpand! Energielabel C-verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Bij het niet voldoen aan de regelgeving riskeert de eigenaar dat gebruik wordt verboden en een boete die kan oplopen tot € 20.000. Voor huurders geldt het risico dat zij wellicht op zoek moeten naar alternatieve huisvesting. Daarnaast is de verwachting dat bij het niet voldoen aan de regelgeving de (huur)waarde van het vastgoedobject daalt en eventuele financiering niet wordt verstrekt door kredietinstellingen.

De verplichting geldt niet als:

 • De kantoorfunctie minder dan 50% beslaat van het totale gebruiksoppervlak (aan de hand van het Bouwbesluit kan vastgesteld worden welke onderdelen van het gebouw de gebruiksfunctie ‘kantoorfunctie’ hebben);
 • Het totale gebruiksoppervlak van het gebouw inclusief nevenfuncties kleiner is dan 100 vierkante meter;
 • Het bedrijf zich bevindt in een rijksmonument zoals in artikel 1.1 van de erfgoedwet of in provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is opgenomen;
 • Het kantoorgebouw niet langer dan twee jaar wordt gebruikt, waarbij aangetoond moet worden dat het gebruik tijdelijk is. Deze periode geldt vanaf het moment van ingebruikname;
 • Het kantoorgebouw is of wordt onteigend op grond van de onteigeningswet;
 • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • Het kantoorgebouw alleen label C kan behalen door maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Indien het gebouw niet uitgezonderd is, staan hieronder een zestal verwijzingen die behulpzaam zijn om te voldoen aan de regelgeving.

 1. Het Energielabelregister, waar postcode en huisnummer kunnen worden ingevoerd om het geregistreerde energielabel te kunnen raadplegen.
 2. Een kaart met een indicatie van het huidige energielabel per gebouw wanneer er geen energielabel geregistreerd is.
 3. Een beslisboom om vast te stellen of reeds wordt voldaan aan de regelgeving;
 4. Praktijkvoorbeelden met toelichting;
 5. Details van de regelgeving;
 6. En een stappenplan om alsnog te voldoen aan de regelgeving.

Verwijzingen

 1. Energielabelregister
 2. Indicatie van de huidige situatie
  (Let op! Bovenstaande kaart geeft slechts een indicatie. De Rijksdienst voor Ondernemers heeft op basis van het bouwjaar van het gebouw een indicatie gemaakt van de bestaande situatie)
 3. Beslisboom
 4. Praktijkvoorbeelden met toelichting
 5. Voor details van de regelgeving zie artikel 5.11 van het bouwbesluit en een overzicht met veel gestelde vragen
 6. Dient het kantoor te voldoen aan energielabel C, dan bestaan er stappenplannen om eenvoudig het gewenste resultaat te bereiken.
beeldmerk-blauw