Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 25 apr 2023

Participatiemogelijkheden

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt buigen veel werkgevers zich over dezelfde vraag; Hoe verbind ik mijn medewerkers langdurig aan of geef ik ze een kans om mee te groeien in mijn onderneming.

Natuurlijk kunt u hierbij denken aan salaris, secundaire voorwaarden etc. Maar heeft u al eens gedacht aan participatiemogelijkheden? Medewerkers profiteren dan mee via de (groei)ontwikkeling van de onderneming, zij worden (voor een klein deel) mede-eigenaar of verkrijgen een winstrecht op basis van de gerealiseerde ontwikkeling. Een mooie manier van belonen! En dat kan op verschillende manieren, Tom legt het uit;

Aandelen

Waarderen door het meedelen in het resultaat en de ontwikkeling van de vennootschap. Dat kan geregeld worden door de uitgifte of overdracht van aandelen. Medewerkers ontvangen een beloning hiervoor bij een dividenduitkering of wanneer de aandelen worden verkocht. Belangrijk hierbij is dat er goed gekeken wordt naar de winst- en zeggenschapsrechten.

Aandelenopties

Er kan ook gekozen worden voor aandelenopties. Hierbij krijgen medewerkers het recht om te kopen. Hiervoor wordt dan een tijdstip bepaald en de prijs per aandeel. Ook hier ontvangen medewerkers de beloning bij een dividenduitkering of wanneer de aandelen worden verkocht. Ook bij opties op aandelen moeten er goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden.

Certificaten van aandelen

Een andere optie bij het uitgeven van aandelen is het uitgeven van certificaten van aandelen. Hiermee kunnen medewerkers wel gebruik maken van de economische rechten maar niet van de juridische rechten. Anders gezegd, ze hebben wel recht op een deel van de winst en profiteren van de waarde van het bedrijf. Verder krijgen zij geen inspraak in de onderneming en hebben dus geen stem- en vergaderrechten.

Stock Appreciation Rights (SAR’s)

Via SAR’s gaat de werkgever een verbintenis aan met medewerkers, hierbij ontvangen de medewerkers een vorderingsrecht op de onderneming. Deze is gekoppeld aan de aandelen en dus verbonden aan de waardeontwikkeling van de onderneming, het zijn dus geen daadwerkelijke aandelen. De voorwaarden voor de SAR’s moeten vooraf bepaald worden. Denk hierbij aan bepaalde doelstellingen of de lengte van het dienstverband. Kortom, de medewerkers ontvangen in geld de waardestijging van de aandelen waaraan de SAR’s zijn gekoppeld tussen het moment van toekenning en het moment van uitoefening.

Bonus/winstuitkering

Ook kan er gekeken worden naar een bonus/of winstuitkering. Dit kan in de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd als extra beloning naast het reguliere salaris. Wanneer de beloning afhankelijk is van het resultaat van de onderneming dat wordt dit een winstuitkering genoemd.

Welke mogelijkheid ook de voorkeur heeft, een participatiestructuur is altijd maatwerk en kan daardoor geheel naar wens worden ingericht. Ook een combinatie van de verschillende opties is een mogelijkheid. Belangrijkste is dat alle voorwaarden juridisch en fiscaal juist en goed uitvoerbaar zijn. Situaties die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld ontslag of verkoop van de onderneming. En als werkgever is het belangrijk om de eigen belangen te behartigen maar die van de medewerkers daarbij ook goed in de gaten te houden. Dit om eventuele discussies en onduidelijkheden uit de weg te gaan.

 

Advies op maat? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Samen zoeken we dan naar de beste opties.

Uw
Specialist

Tom Assink

Relatiebeheerder

beeldmerk-blauw