Actueel

Blogs

  • Blogs

/ 19 aug 2021

Oninbare vorderingen

Nederlandse ondernemingen behoren wereldwijd tot de top drie beste betalers. Dit blijkt uit een recente analyse. Ondanks dit goede nieuws kan het voorkomen dat uw debiteur de rekening niet betaalt. De kosten voor het innen van de vordering kunt u onder voorwaarden in rekening brengen bij de debiteur. De regels hiervoor zijn opgenomen in de Wet Incasso Kosten (WIK).

Na overschrijding van de laatste betalingstermijn stuurt uw organisatie een schriftelijke aanmaning. Met deze brief geeft u uw klant de tijd om de rekening alsnog te betalen. Let wel dat deze brief moet voldoen aan specifieke tekstuele eisen, waaronder het vermelden dat de rekening wordt verhoogd met incassokosten als betaling uitblijft.

Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan mag uw organisatie de factuur verhogen met incassokosten. In de WIK staat welk percentage van de rekening uw organisatie als incassokosten mag doorrekenen aan de debiteur.

Het minimumbedrag voor de incassokosten is € 40. Verder geldt:

  • 15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Gaat het om een overeenkomst tussen ondernemingen (business-to-business), dan kunt u in een overeenkomst afwijken van deze regels. Er kan zowel een lager als een hoger bedrag voor incassokosten zijn overeengekomen. Dat betekent dat de WIK geldt tenzij men heeft afgesproken van de WIK af te wijken.

Betaalt uw debiteur de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. De omzetbelasting die u heeft betaald en niet heeft ontvangen kunt u terugvragen. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum die u met uw klant hebt afgesproken.

beeldmerk-blauw