Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 13 sep 2022

MKB (investerings)regelingen

Nederland kent een groot aantal subsidieregelingen. In deze aflevering wil ik uw aandacht vestigen op een aantal actuele en interessante subsidieregelingen die voor u een belastingbesparing kunnen opleveren:

ISDE
een investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing. Betreft het verduurzamen van een productieproces of gebouw. Denk hierbij aan warmtepompen, isolatiemaatregelen. Ook zonnepanelen vallen onder de regeling;

EIA
energie- investeringsaftrek ten behoeve van investeringen die energiebesparing opleveren;

MIA/VAMIL
milieu investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving, primair ter stimulering van milieu investeringen;

SSEB
Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van emissieloze bouwmachines, met als doel het terugdringen van o.a. stikstof in de bouwsector;
Subsidies elektrisch vervoer. Het RVO voert diverse regelingen uit voor het stimuleren van elektrische (bedrijfs)vervoermiddelen, zoals SEBA (Subsidieregeling Emissieloze BedrijfsAuto’s), AanZet (Aanschafsubsidie Zero-emissie trucks), SpUk-ZEbus (emissieloze bussen in het openbaar vervoer);

DEKI+
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Een innovatiesubsidie voor technieken die minder energie gebruiken;

SVM
Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Een regeling voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van een bedrijfspand of bedrijfsvoering. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor een advies;

WBSO
de loonsubsidie voor het bevorderen van speur- en ontwikkelingswerk.

Indien u van plan bent te investeren in bedrijfsmiddelen met als doel duurzaamheid/energie- en/of milieubesparing, neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Hij kan u hierbij ondersteunen.

Uw
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw