Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 30 jun 2022

BOFfen we of BOFfen we niet?

Ik neem u deze keer mee in de soap van de bedrijfsopvolging, met name het voordeel dat is te behalen wanneer u uw onderneming fiscaal vriendelijk wilt doorschuiven (schenken) naar uw kind(eren), de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kortweg BOF. Even ter herinnering;  mits aan alle voorwaarden is voldaan gelden de volgende vrijstellingen (cijfers 2022):

  • Ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.134.403 is bij schenking 100% vrijgesteld van heffing schenkbelasting;
  • Ondernemingsvermogen vanaf een waarde van € 1.134.403 is bij schenking 83% vrijgesteld van heffing schenkbelasting.

Bij een waarde ondernemingsvermogen van € 2.000.000 is dus een bedrag van € 147.151 belast met schenkbelasting.

Deze genereuze regeling staat al geruime tijd ter discussie.
In het bouwstenenrapport van 18 mei 2020 heeft de toenmalig staatssecretaris Vijlbrief de steen in de vijver gegooid. Hij stelt voor om de vrijstelling te beperken tot 25%, waarbij het ondernemingsvermogen van maximaal € 5.000.000 in aanmerking mag worden genomen. Hierna bleef het enige tijd stil totdat Rutte IV in het coalitie akkoord de zinsnede opneemt dat de BOF moet worden verbeterd en oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. Grote plannen werden niet genoemd.

Inmiddels hebben de Tweede Kamerleden Maatoug en Van der Lee (beiden GroenLinks) en Nijboer (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel ingediend met een zestal voostellen, waarvan één luidt het verlagen van de BOF naar 25% over de waarde van het ondernemingsvermogen met een maximum van € 1.000.000. Ingangsdatum van deze wet is gepland op 1 januari 2023!

In mijn rekenvoorbeeld betekent dit het volgende:

  • Bouwstenenrapport => € 2.000.000 x 75% = € 1.500.000 belast met schenkbelasting;
  • Initiatiefwetsvoorstel => € 1.000.000 x 75% + € 1.000.000 = € 1.750.000 belast met schenkbelasting.

Berekening schenkbelasting, waarbij de eerste schijf gemakshalve is afgerond op € 130.000:

  • Rekenvoorbeeld  => € 130.000 x 10% + € 17.151 x 20% = € 16.403;
  • Bouwstenenrapport => € 130.000 x 10% + 1.370.000 x 20% = € 287.000;
  • Initiatiefwetsvoorstel => € 130.000 x 10% + € 1.620.000 x 20% = € 337.000

Inmiddels heeft het CPB een onderzoeksrapport in april van dit jaar gepubliceerd waarin de conclusie is opgenomen dat de BOF niet doelmatig is, omdat bij circa 75% van de overdrachten bij schenkers of verkrijgers voldoende vrije financiële middelen aanwezig zijn om de schenkbelasting direct te betalen.
Dit is koren op de molen van de regering (en wellicht ook de Tweede en Eerste Kamer) om het fiscale mes in de BOF te steken.

Het is dus geen kwestie van óf de BOF wordt gewijzigd, maar wannéér!
Ik verwacht dat Prinsjesdag 2022 een fiscale verrassing zal opleveren.
Mijn advies? Indien u voornemens was/bent/wordt om ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk over te dragen aan uw kind(eren), doe dit dan nog dit jaar. Uw relatiebeheerder kan u hier meer over vertellen.

Uw
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw