Actueel

Blogs

  • Blogs

/ 22 okt 2020

Liquiditeitsprognose met behulp van visionplanner

Vooruitzien is regeren zegt men. Een liquiditeitsprognose kan hier goed bij helpen. Met name bij bedrijven waarbij sterke seizoensinvloeden spelen is een liquiditeitsprognose van essentieel belang. Het is een doeltreffend middel om bijvoorbeeld inkopen te plannen en tijdig te acteren op een extra kredietbehoefte. Ook kunt u hiermee beter uw investeringen plannen en heeft u de uitgaven beter onder controle. In dit artikel laten wij zien hoe Visionplanner u kan helpen om snel en effectief een goede liquiditeitsprognose te maken.

Een handig hulpmiddel is om de liquiditeitsprognose vanuit de begroting op te bouwen. De taakstellende begroting staat vast voor een heel jaar en kopieer je eenvoudig naar de liquiditeitsprognose. Vanuit de liquiditeitsprognose kunt u dan weer aangeven wanneer de verwachting is dat opbrengsten binnen komen en uitgaven vallen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de liquiditeitsprognose op te schuiven in lijn met de laatste actuele cijfers waardoor er altijd een reële inschatting is van de ontwikkeling van de bankstand.

Mutatie en afloop van balansposten, investeringen en financieringen zijn door eenvoudige invoer snel door te voeren. Visionplanner rekent bij financieren zelf de maandelijkse rente- en aflossing uit.

Middels overzichtelijke dashboards heeft u je als ondernemer direct in beeld waar knelpunten liggen.

Ook hebben wij in ons dashboard voor de liquiditeitsprognose een tabblad Rapportage toegevoegd. Door hier een print van te maken heeft u een uitstekend praatstuk met je financierder of andere stakeholders.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat kan? Neem contact op met uw relatiebeheerder.

beeldmerk-blauw