Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 22 okt 2020

Geen bijtelling bij een auto van de zaak?

Bij een auto van de zaak waarbij geen privé ritten mogen worden gemaakt.
Is dan een (mondelinge) afspraak met de werknemer voldoende? Helaas niet.

De Belastingdienst heeft een handreiking privé gebruik auto gepubliceerd, waarin de voorwaarden zijn genoemd. Als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan hoeft geen bijtelling privé gebruik plaats te vinden:

De werkgever en werknemer komen schriftelijk overeen dat de auto van de werknemer niet voor privégebruik gebruikt;
bij overtreding van het verbod is de werknemer een boete verschuldigd van € 1 per kilometer en € 300 per overtreding. De boete mag niet strijdig zijn met de artikel 7:650 (bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst) en 7:651 (boetebedingen in een arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek;
de werkgever heeft voor de door de werknemer gebruikte auto een vereenvoudigde rittenregistratie met daarin de volgende gegevens per rit:

  • het kenteken van de auto
  • de datum van de rit
  • het vertrek- en aankomstadres
  • het doel van de reis
  • de werkgever houdt voldoende toezicht op het verbod en op de vereenvoudigde rittenregistratie.

De werkgever houdt voldoende toezicht als hij in elk geval de volgende controles uitvoert:
hij controleert vier keer verspreid over het kalenderjaar van alle werknemers de vereenvoudigde rittenregistratie van een week. Bij deze controle vergelijkt hij de vereenvoudigde rittenregistratie bijvoorbeeld met agenda’s en werkroosters;
zodra de werkgever informatie van derden krijgt, zoals boetes of schademeldingen, vergelijkt hij deze informatie met zijn vereenvoudigde rittenregistratie.
Staat u na het vorenstaande te hebben gelezen nog positief tegenover een verbod op privé ritten?
Het blijkt weer eens dat ze het niet makkelijker kunnen maken.

Uw
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw