Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 19 apr 2021

Eigen woning lening overgangsrecht

Overweegt u te verhuizen, te verbouwen of uw huidige eigen woning lening te herfinancieren en heeft u uw huidige lening voor 31-12-2012 afgesloten? Dan moet u hierbij rekening houden met het overgangsrecht. U kunt namelijk de huidige eigen woning schuld welke initieel voor 31-12-2012 is afgesloten omzetten naar varianten die voor 31-12-2012 als eigen woning schuld werden aangemerkt. Hierbij kunt u denken aan de bankspaarhypotheek, beleggingshypotheek en zelfs aan de annuïteiten/lineaire hypotheek en deze omzetten naar aflossingsvrij, dit voor maximaal de huidige hoogte van de hypotheek -/- gedane aflossingen en verrekeningen van het spaargedeelte/beleggingsdeel. Dat kan voor u wellicht net het verschil maken of u de bijkomende maandlasten kan/wil betalen. Kanttekening hierbij is dat de aftrekbaarheid van de rente voor 30 jaren -/- reeds verstreken jaren nog steeds van kracht is en dat u uiteindelijk minder vermogen opbouwt (aflossingsvrije hypotheek blijft immers een schuld).

Een voorbeeld hierbij is:

U heeft op 31 december 2012 een eigenwoningschuld van € 200.000,- In januari 2013 lost u hierop € 50.000,- af. Hierdoor vermindert u het overgangsrecht met € 50.000,-. Vervolgens verkoopt u uw eigen woning in juni 2013 voor € 220.000,-. Hierdoor ontstaat er een eigenwoningreserve van € 70.000,- (verkoop -/- hypotheek). Vervolgens koopt u in dezelfde maand een nieuwe woning van € 300.000,-. Voor de nieuwe woning bedraagt de maximale eigenwoningschuld als gevolg van de bijleenregeling € 300.000,- -/- € 70.000,- = € 230.000,-. Voor € 150.000,- van de eigenwoningschuld is er sprake van een “bestaande Schuld” die valt onder het overgangsrecht (geen aflossingseis). Voor de resterende € 80.000,- van de eigenwoningschuld is er sprake van een “nieuwe schuld” waarvoor de aflossingseisen gelden.

Bovenstaande staat los van de vraag of hypotheekverstrekkers (volledig) willen meebewegen in het oversluiten naar een aflossingsvrije hypotheek.

Mocht u vragen hebben over het overgangsrecht eigen woning schuld? Neem dan contact met ons op.

beeldmerk-blauw