Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 11 mei 2021

Een kijkje achter de schermen bij de accountant; externe verslaggeving

Voor veel van onze klanten wordt door Bordan een jaarrekening opgesteld, waarbij door één van onze accountants een samenstellingsverklaring wordt afgegeven.

Maar waar kijkt een accountant naar bij het opstellen van een jaarrekening?
Van belang daarbij is de externe verslaggeving: op welke wijze een post in de jaarrekening opgenomen moet worden (onder welke rubriek), tegen welke waarde en hoe deze post moet worden gepresenteerd (lang- of kortlopend) en welke toelichtingen er moeten worden vermeld.

Het uitgangspunt voor de externe verslaggeving is opgenomen in de wet Boek 2 Titel 9 BW.
De wettelijke regeling geldt voor de veel voorkomende ondernemingsvormen, de BV, de NV, de coöperatie en de commerciële vereniging of stichting.
Afhankelijk van de grootte van deze rechtspersonen gelden er vrijstellingen voor de jaarrekening en publicatie.


Voor de rechtspersonen tot en met de grootte van klein is er de mogelijkheid om niet op commerciële basis de jaarrekening op te stellen, maar op fiscale basis. Dit houdt in dat er dan een directe aansluiting wordt gezocht met de cijfers zoals deze ook opgenomen zijn in de aangifte vennootschapsbelasting.

Naast Boek 2 Titel 9 BW kan er specifieke wetgeving van toepassing zijn, veelal in een bepaalde branche.

De accountant stelt jaarlijks vast wat voor de klant van toepassing (en wenselijk) is bij het opstellen van de jaarrekening en publicatie.

Voor de ook veel voorkomende ondernemingsvormen eenmanszaak, vennootschap-onder-firma en maatschap is er geen wettelijke regeling voor het opstellen van de jaarrekening. In veel gevallen wordt het dan ook niet nodig geacht om een jaarrekening op te stellen. Als er wel een jaarrekening wordt opgesteld, dan wordt er aansluiting gezocht bij de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor deze ondernemingsvormen is dit op fiscale basis.

De normen voor de algemeen aanvaarde grondslagen volgen uit jurisprudentie en uit de Richtlijnen voor de verslaggeving. Deze richtlijnen geven de accountant houvast bij het op juiste wijze vertalen van de wet en de normen naar het opstellen van de jaarrekening en publicatie voor de klant.

Voor elke post in de jaarrekening en publicatie is er nagedacht over de plaats waar deze staat, over de waarde in geld waarvoor de post is opgenomen, hoe de post is gepresenteerd en wat er is toegelicht over de post.

Dit alles heeft als resultante de door het bestuur volgens de wet opgestelde jaarrekening en publicatie, waarbij door de accountant in het kader van zijn opdracht een samenstellingsverklaring is verstrekt.

Een klein kijkje achter de schermen bij de accountant op het gebied van externe verslaggeving.
De ondernemer heeft hiervoor gelukkig zijn accountant bij Bordan; zo ieder zijn vak.

beeldmerk-blauw