Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 11 nov 2021

BTW-nultarief goederenleveringen buitenland

Nultarief

Bij goederenleveringen aan ondernemers in andere EU-lidstaten past u voor de BTW het nultarief toe. Het is belangrijk om hierbij alert te blijven op de voorwaarden die hierbij gelden. Bij het ten onrechte toepassen van het nultarief loopt u risico op naheffingen en boetes.

Eén van de voorwaarden is dat u een bewijs hebt dat de goederen daadwerkelijk vervoerd zijn naar een ander  EU-lidstaat. Aan deze bewijslast is voldaan als u twee (niet-tegenstrijdige) documenten hebt inzake het vervoer. Daarbij kunt u o.a. denken aan vrachtbrieven, CMR-document, factuur van de vervoerder.

Afhaaltransacties

Wanneer goederen door de afnemer zelf afgehaald worden mag u ook het nultarief toepassen. U dient dan wel te beschikken over een schriftelijke verklaring van de afnemer om te bewijzen dat de goederen naar een andere lidstaat vervoerd zijn.

BTW-carrouselfraude

Bij leveringen naar/van andere EU-lidstaten kunt u onbewust betrokken raken bij BTW-carrouselfraude. De vraag is; hoe kunt u het herkennen en voorkomen?

Bij BTW-carrouselfraude gaat het om goederen die worden doorgeleverd via het buitenland door meerdere ondernemingen, waarbij btw wordt teruggevraagd. Eén (of meerdere) ondernemingen in de keten dragen de btw echter niet af. Deze ondernemingen zijn vervolgens binnen korte tijd ‘verdwenen’. En de btw ook!

Een signaal kan zijn dat het goederen betreft met een hoog transactievolume of tegen ongebruikelijke marktprijzen. Ook het feit dat al vooraf bekend is wie leverancier en de volgende afnemer in de keten zijn kunnen een aanwijzing zijn voor btw-carrouselfraude. Er zijn veel verschillende en wisselende varianten. U bent zelf het beste in staat om opvallende en afwijkende situaties binnen uw eigen branche te herkennen.

Wanneer u ongewild onderdeel van de keten bent kunt u het risico lopen dat de belastingdienst vooraftrek van de btw weigert of dat u het nultarief niet mag toepassen. De belastingdienst kan alle afnemers in de keten hoofdelijk aansprakelijk stellen.

De belastingdienst heeft weliswaar een bewijsplicht om aan te tonen dat u wist of had moeten weten dat er sprake was van fraude. Maar als ondernemer hebt u wel de zorgplicht om het te voorkomen. In dat kader is het belangrijk om regelmatig de facturen, CMR-vrachtbrieven, BTW-nummer en identiteit van de afnemer te checken!

Wij kunnen u hierover uiteraard meer informatie verstrekken!

Uw
Specialist

Bert Kraa RB

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw