Diensten

Accountancy

Jaarrekening

“De jaarrekening is het startpunt van onze dienstverlening”

Accountancy is één van de belangrijkste activiteiten van Bordan. Wij begeleiden ondernemers doordat wij voor hen de jaarrekening samenstellen.

De jaarrekening is een financieel eindverslag van het boekjaar van uw bedrijf. Door de balans, resultaten-, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht weet u precies hoe u ervoor staat. De gegevens die in de jaarrekening naar voren komen, moeten echter geen verrassing voor u zijn. U heeft doelen gesteld, verwachtingen gevormd en door het hele jaar zijn deze misschien bijgesteld, omdat de situatie van uw bedrijf of de markt veranderde.

De samenvatting van uw financiële bedrijfssituatie is echter niet de finish, maar het startpunt van onze dienstverlening. Betrouwbare informatie is de basis voor ons pro actieve bedrijfsadvies. Op basis daarvan bepaalt u de toekomstplannen voor korte en lange termijn. Uiteraard waar u dat wilt, met persoonlijk advies van onze specialisten.

Uw Jaarrekening
Specialist

Iris Ruiter AA

Accountant / manager