Actueel

Blogs

  • Blogs

/ 26 feb 2021

Wijzigingen BTW-richtlijnen elektronische handel (e-commerce) per 1 juli 2021

De BTW-regels bij verkoop via webshops aan klanten zonder BTW-nummer (bijvoorbeeld particulieren) in andere EU-landen veranderen met ingang van 1 juli 2021.

In de huidige regeling is het zo dat als uw verkopen aan particulieren in andere EU-landen (zogenoemde afstandsverkopen) boven een bepaalde drempel komen, u BTW-aangifte moet doen in die andere EU-lidstaat.  Deze drempelbedragen verschillen per EU-land. Voor Duitsland geldt bijvoorbeeld € 100.000 en voor België € 35.000 per jaar.

Nieuw
Per 1 juli 2021 gaat dit veranderen. De bovengenoemde drempels vervallen. Uw omzet aan particulieren (of andere niet-BTW-plichtige instellingen) in andere EU-landen is voor de BTW belast in dat betreffende EU-land. U moet dan  factureren met het geldende BTW-percentage van dat EU-land.
Zorg ervoor dat de BTW-tarieven in uw webshop tijdig zijn ingericht!

Aangifte
In het betreffende EU-land moet  een BTW-aangifte ingediend worden.
Om te voorkomen dat u zich in allerlei verschillende EU-landen voor de BTW moet registreren (of geregistreerd moet blijven) wordt er een nieuw systeem ingevoerd, het zogenoemde OSS-systeem (One-Stop-Shop). Hiermee kunt u vanuit Nederland via één systeem de BTW aangeven in de verschillende EU-lidstaten. Dat is voor de webshophouders wel zo gemakkelijk!

Drempel
Wel geldt er nog een kleine drempel. Als uw afstandsverkopen en de eventuele digitale diensten aan particulieren gezamenlijk niet meer bedragen dan € 10.000 per jaar mag u nog steeds gewoon Nederlandse BTW in rekening  brengen.

Voor vragen over de nieuwe BTW-regelingen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen!

beeldmerk-blauw