Specifieke

Vraagstukken

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft een aantal veranderingen aangebracht in het arbeidsrecht. Met name de regels aangaande het aannemen en ontslaan van werknemers zijn veranderd.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Wet werk en zekerheid

Uw Wet werk en zekerheid
Specialist

Wilma Terveer

Senior salarisadviseur