Specifieke

Vraagstukken

Freelancen na de VAR

Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en opdrachtnemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De enkele wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Freelancen na de VAR

Uw Freelancen na de VAR
Specialist

Kim Beisser-Olde Meule

Senior HR adviseur