Diensten

Bedrijfsadvies

Planning & control

Planning & control is een belangrijk onderdeel van het financieel management.

De planning & controlcyclus is een effectief sturingsinstrument om het inzicht te geven waar uw onderneming staat in relatie tot uw doelstellingen. Een heldere planning & controlcyclus biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen binnen een organisatie. De bedrijfsadviseurs van Bordan kunnen hierbij ondersteunen.

Daarnaast helpen wij u graag met de onderstaande analyses:

  • budgetteren en forecasting: plannen en actueel inzicht verkrijgen in resultaten ten opzichte van budget en ontwikkelingen
  • verantwoordingscyclus: rapporteren vanuit (online) dashboards of rapportagesoftware inclusief het begrijpen van cijfers, het definiëren van acties en monitoring
  • kostprijsberekeningen: hoe komt u tot de juiste prijs van uw product of dienst?
  • investeringsanalyse: analyse om te komen tot het maken van een juiste investeringsbeslissing
  • data-analyse: hoe komt u van gegevens naar informatie?
  • definiëren van kritische prestatie-indicatoren: deze indicatoren geven met een enkel getal het succes van uw organisatie (onderdeel) aan
  • ook kunnen we zorgdragen voor verschillende scans zoals een juridische scan, fiscale scan, P&O scan etc.

Uw Planning & control
Specialist

Martijn Last AA RB

Accountant