Specifieke

Vraagstukken

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw AVG
Specialist

Danny Karsten AA RB

Partner/accountant