Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 31 mrt 2022

Veel gestelde vragen over schenkingen

Bij Bordan krijgen we regelmatig vragen die we vaker horen. Onderwerpen waar veel mensen mee bezig zijn. En waar de antwoorden voor ons soms gesneden koek zijn, is het logisch dat dit niet bij iedereen zo is. Daarom beantwoorden wij zoveel mogelijk van deze veel gestelde vragen.

Deze keer: schenken aan uw kind(eren) als de financiële ruimte er is.

Welk bedrag mag ik schenken aan mijn kind(eren)?

Ouders kunnen jaarlijks belastingvrij tot een bedrag van € 5.677 schenken aan ieder kind. Hierbij worden de ouders  gezien als één schenker, ook wanneer het huwelijk ontbonden is.

Naast dit bedrag mogen ouders éénmalig onderstaande bedragen schenken, voor zover het kind tenminste 18 is en de schenking wordt gedaan voordat het kind 40 jaar oud is (of dat de partner van het kind deze leeftijd heeft). Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.

•             € 27.231 voor een vrij te besteden doel; of

•             € 56.724 voor een dure studie; of

•             € 106.671 voor het huis*.

* 2022 is het laatste jaar waarin de hoge eenmalige vrijstelling voor het huis nog benut kan worden. Vanaf 1 januari 2023 wordt de “jubelton” verlaagd naar € 27.231. Daarnaast is in het regeerakkoord afgesproken deze vrijstelling per 1 januari 2024 helemaal wordt afgeschaft.

Let op! Indien in voorgaande jaren één van de hiervoor genoemde vrijstellingen is gebruikt, kan maximaal het verschil nog worden geschonken. Voorbeeld: u heeft de vrije besteding benut en wilt van de schenking voor het huis gebruiken. Dan is dit tot € 106.671 – € 27.231 = € 79.440 vrijgesteld.

Welk bedrag kan ik schenken ter voorkoming van het 20% tarief?

Ieder jaar kan € 5.677 belastingvrij worden geschonken. Er van uitgaande dat tijdig gebruik is gemaakt van de hiervoor genoemde éénmalig vrijgestelde bedragen, is over iedere extra schenking aan uw kind belasting verschuldigd. Tot een bedrag van € 130.424 is dit 10%. U kunt in 2022 dus in totaal € 5.677 + € 130.425 = € 136.102 schenken en is uw kind € 13.042 schenkbelasting verschuldigd.

Wilt u meer schenken dan betaalt uw kind over het meerdere 20% schenkbelasting.

Als er meer dan het belastingvrije bedrag € 5.677 wordt geschonken, moet uiterlijk 1 maart van het jaar volgend op het jaar van schenking een aangifte schenkbelasting ingediend zijn bij de Belastingdienst.

Als ik zelf beschikking wil houden over mijn geld, maar al wel wil schenken, kan dat?

Dit is mogelijk door te schenken op papier via een notariële akte van “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. Uw kind krijgt hierdoor een vordering op u. De behandeling van zo’n schenking is gelijk aan de schenking in geld, zoals hiervoor uitgelegd.

Let wel op, over deze schuldigerkenning moet u ieder jaar 6% rente betalen aan uw kind. Dit is wettelijk vastgelegd en geldt als voorwaarde voor deze vorm van schenken.

Met deze mogelijkheden van schenken kan een belastingbesparing worden bereikt bij het overlijden voor zover het te erven vermogen per erfgenaam hoger is dan € 130.425.

Wilt u meer weten of graag persoonlijk advies ontvangen?

Stem met uw relatiebeheerder uw wensen af, vraag naar de voorwaarden en het verzorgen van de aangifte schenkbelasting. Uw relatiebeheerder zal namens u met één van onze fiscalisten uw situatie bespreken om te komen tot het beste voor u.

 

(De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het belastingjaar 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd.)

Uw
Specialist

Geert Jan Bieleman AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw