Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 26 apr 2022

Is het nog leuk om in een elektrische auto te rijden?

Elektrisch rijden heeft niet alleen de toekomst, maar is ook steeds meer de toekomst. In het klimaatakkoord zijn doelstellingen geformuleerd ter bevordering van het moment dat het vervoer op fossiele brandstoffen passé is. Je zou dan verwachten dat het halen van deze doelstellingen wordt geprikkeld met subsidies en andere (fiscale) voordelen. Niets is echter minder waar, want in Nederland zie je een tegengestelde beweging!

Ondernemers konden tot en 31 december 2021 gebruik maken van de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Deze regeling is met ingang van 2022 afgeschaft en dus weg is het fiscaal voordeel. De Rijksdienst voor ondernemers (RVO) heeft hierover het volgende gepubliceerd:

‘De milieulijst 2022 ondersteunt de ambities en prioriteiten zoals beschreven in het klimaatakkoord. Duurzame mobiliteit is daarin een belangrijke pijler. Elektrische personenauto’s veroverden in de afgelopen jaren een plek in het straatbeeld. De markt voor elektrische auto’s is volwassener en de prijzen dalen. Daarmee is het fiscale voordeel via MIA niet meer nodig en de elektrische personenauto is in 2022 dan ook van de Milieulijst verdwenen.’

Leuker kunnen we het niet maken, toch??

Een voorteken van deze beslissing kon eigenlijk al worden voorzien, want het gunstige tarief voor bijtelling privé gebruik van een elektrische auto werd ook aan banden gelegd: Vanaf 2019 gelden namelijk de volgende bijtellingspercentages:

Dus als u, als ondernemer, dit jaar van plan bent een elektrische auto met een catalogusprijs van € 50.000 aan te schaffen, dan heeft u:

  1. Geen recht meer op MIA => geen belastingaftrek van 13,5% van € 35.000; en
  2. Indien u meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé rijdt een bijtelling van 16% van de catalogusprijs € 35.000 en 22% van de catalogusprijs € 15.000 = € 8.900. Bij een belastingtarief inkomstenbelasting 37,07% toch al gauw € 3.299 aan extra kosten, per maand € 275;
  3. Deze bijtelling geldt overigens wel voor een periode van maximaal 60 maanden.

Is er dan geen voordeel meer?

Jawel, de brandstofprijs (indien thuis aan de stekker) is laag. Er is natuurlijk een verschil tussen opladen thuis en onderweg. Onderweg betaalt u meer.

Ik ben benieuwd of de klimaatdoelstellingen worden gehaald, u ook? Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Uw
Specialist

Alfred Nijman RB REP

Senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw