Actueel

Blogs

  • Blogs

/ 23 sep 2021

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt 30 september 2021

Het kabinet heeft besloten de regeling “bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis” met ingang van 1 oktober 2021 stop te zetten.

Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
Als u bijzonder uitstel hebt, moet u vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen waarvoor u aangifte doet, weer op tijd betalen.

Let op!
U hebt bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021. Moet u in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 bij de belastingdienst binnen zijn.
Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november bij de belastingdienst binnen zijn.

Vanaf 1 oktober 2022 start u met het afbetalen van uw belastingschuld.
U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te betalen die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag.

 

beeldmerk-blauw