Actueel

Nieuws

  • Nieuws

/ 24 mei 2022

Stand van zaken herstel box-3-heffing

In december 2021 heeft de Hoge Raad in het zogenoemde kerstarrest rechtsherstel geboden voor bezwaargemaakte belastingplichtigen met spaargeld. Het kabinet heeft gekozen voor een forfaitaire spaarvariant als compensatie voor de jaren 2017 t/m 2022. De rente wordt vrijwel op nihil gesteld en de heffing over beleggingsvermogen blijft ongewijzigd. Voor nu worden alleen belastingplichtigen die tijdig bezwaar gemaakt hebben of waarvan de aanslag nog niet is opgelegd gecompenseerd. Bezwaarmakers worden automatisch voor 4 augustus 2022 gecompenseerd.

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad besloten dat belastingplichtigen die niet tijdig bewaar hebben gemaakt juridisch niet gecompenseerd hoeven toe worden. De beslissing is nu aan het kabinet of zij iedereen willen compenseren in plaats van enkel de bezwaarmakers. Het is een financiële kwestie, want afhankelijk van de keuze voor de doelgroep en de variant kost het herstel tussen de € 2,4 miljard en € 11,7 miljard. Indien u in aanmerking komt voor compensatie en geen bezwaarmaker bent, zult u nog even geduld moeten hebben.

Voor 2023 en 2024 komt er spoedwetgeving. Deze spoedwetgeving zal aansluiten bij het rechtsherstel dat gaat gelden voor de jaren 2017 t/m 2022.

Vanaf 2025 wil het kabinet een nieuw box 3 stelsel. Het kabinet heeft voorgesteld om box 3 vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend en huur minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals de koerswinst of het koersverlies op aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Uw belasting
Specialist

Nanouk Tijhuis

Fiscaal medewerker

beeldmerk-blauw