Nieuws

Blogs

 • Blogs

/ 24 mei 2022

Geld stinkt niet

Of soms toch wel? In Nederland zijn wij al jaren bezig om het witwassen van geld aan banden te leggen. Wetten en plannen volgen elkaar snel op. Banken krijgen boetes wanneer zij niet kritisch genoeg kijken naar de geldstromen bij klanten. Maar wat is voor u, als ondernemer, nu van belang? Wat is de veelbesproken Wwft, waar moet u op letten en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Onder witwassen valt het illegaal verkregen vermogen wat legaal gemaakt wordt, waardoor de illegale herkomst niet meer zichtbaar is. Terrorismefinanciering spreekt over vermogen dat gebruikt wordt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Bureau Toezicht Wwft houdt toezicht op de volgende branches:

 • Verkopers en aankopers goederen
 • Bemiddelaars bij verkoop en aankoop goederen
 • Bemiddelaars en makelaars onroerende zaken
 • Taxateurs onroerende zaken
 • Domicilieverleners en exploitanten van pandhuizen
 • Financiële instellingen – banken, casino’s, geldwisselkantoren, beleggingsinstellingen, bepaalde verzekeraars en trustkatoren
 • Vrije beroepsbeoefenaren – Advocaten, accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en notarissen

Contante betalingen

Wanneer er bij u in het bedrijf contante betalingen van minstens € 10.000, – rondgaan dan valt u onder de Wwft. U moet dan kunnen aantonen dat u weet met wie u zakendoet, het cliëntenonderzoek. Een cliëntenonderzoek laat zich over het algemeen vatten in een aantal punten:

 • Wie is uw cliënt, identiteit vaststellen, controleren en vastleggen.
 • De identiteit van de uiteindelijke belanghebbende vaststellen, controleren en vastleggen.
 • Het doel en de aard van de opdracht/transactie vaststellen en vastleggen.
 • Controle kunnen uitoefenen naar de bron van de middelen die gebruikt worden in de transactie.
 • Vaststellen, controleren en vastleggen van de identiteit van de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigd.
 • Controleren of de cliënt voor zichzelf of namens een ander optreedt.

U moet een verscherpt cliëntenonderzoek doen als u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt of als de cliënt een politiek prominent persoon is of een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is. Of als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie (EC) is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

Melding maken

U moet altijd melding doen van een ongebruikelijke transactie als u vermoedt dat die (voorgenomen) transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het bedrag is en of dit bedrag wel of niet contant betaald wordt.

En als u bemiddelt bij een transactie waarbij sprake is van een contante betaling van € 20.000,- of meer of als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van goederen zoals schepen, voertuigen, kunst, antiquiteiten, edelstenen, edelmetalen, sieraden en juwelen.

Wetgeving

Al een heel aantal jaar ligt er een wetswijziging die contante betalingen boven de € 3.000,- gaat verbieden. Deze moet nog ter goedkeuring door de Tweede Kamer. De verwachting is echter wel dat deze aanpassing goedgekeurd gaat worden, omdat deze past in het beleid om het klimaat voor witwaspraktijken aan te pakken.

Zelf doen

De dingen die u zelf kunt doen om witwassen tegen te gaan en daarbij een goede administratie op het gebied van Wwft bij te houden:

 • Zorg voor een volledige klantenregistratie. Zodat bij een eventueel onderzoek voor de Wwft dit ook eenvoudig plaats kan vinden.
 • Noteer in ieder geval alle contante betalingen op een correcte wijze zodat uw administratie transparant is. Op die manier kunt u de cijfers verantwoorden en daarmee voldoen aan de Wwft wetgeving.
 • Wanneer u binnen uw bedrijf nog veel contante betalingen verwerkt is het verstandig om toch te gaan kijken naar digitale transacties.

In de toekomst zal er steeds minder contant geld in omloop zijn. Grote hoeveelheden contant geld zullen dan ook eerder aan witwassen en criminaliteit gelinkt worden. Iets waar u als ondernemer natuurlijk niet aan gelinkt wil worden. Dus zorg voor een goede administratie en stap, waar het kan, over naar digitale wijze van betalen.

Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

beeldmerk-blauw