Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 10 jun 2024

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Over de te betalen aanslagen inkomstenbelasting waarvan de aangifte is ingediend na 1 mei wordt belastingrente berekend (huidig tarief 7,5%). Over de vennootschapsbelasting aanslagen wordt belastingrente berekend (huidig tarief 10%) indien de aangifte is ingediend na 1 juni.

De belastingrente is niet verschuldigd als het bedrag van de te betalen aanslag al door een spontane betaling is ontvangen door de Belastingdienst.

Onlangs heeft de Rechtbank geoordeeld dat de Belastingdienst in de onderstaande zaak ten onrechte belastingrente heeft berekend.

Een man heeft op 12 september 2022 zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2021 ingediend. Vervolgens verzoekt hij de Belastingdienst diverse malen om hem een definitieve aanslag over 2021 op te leggen. Vanwege het uitblijven van zo’n aanslag maakt de man op eigen initiatief op 31 december 2022 het belastingbedrag over dat voortvloeit uit de aangifte. Op 14 februari 2023 legt de inspecteur de man alsnog de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021 op. De Belastingdienst komt op hetzelfde belastingbedrag uit als de man. Maar daarnaast heeft de inspecteur belastingrente berekend over de periode van 1 juli 2022 tot en met 23 januari 2023. De man gaat in bezwaar en beroep tegen de berekening van de belastingrente.

Betaling doet belastingrentetermijn eindigen Rechtbank Den Haag oordeelt dat de man alleen belastingrente hoeft te betalen over de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. Vanaf 31 december 2022 beschikt de Belastingdienst immers over het verschuldigde belastingbedrag. De rechtbank ziet geen reden voor de fiscus om daarna nog belastingrente in rekening te brengen. Dat aan de man geen voorlopige aanslag is opgelegd, maakt dit niet anders. Wel is het van belang dat het juiste betalingskenmerk wordt gebruikt.

Mocht u nog vragen hebben? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Uw belasting
Specialist

Ditmar Schelhaas RB REP

Partner/senior belastingadviseur

beeldmerk-blauw