Nieuws

Nieuws

 • Nieuws

/ 16 mrt 2020

Als ondernemer getroffen door het coronavirus? Er zijn nieuwe regelingen!

De berichtgeving rondom de nieuwe maatregelingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn u vast niet ontgaan.

Om u van dienst te kunnen blijven hebben wij besloten om onze kantoren geopend te houden. Wel werken er waar mogelijk collega’s vanuit huis, maar zijn zij uiteraard telefonisch bereikbaar.

Bent u als ondernemer getroffen door het coronavirus? Er zijn een aantal (nieuwe) regelingen van kracht, namelijk:

 • Werktijdverkorting (WVT) stopgezet en vervangen door nieuwe noodregeling, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 
  Het ministerie van SZW kon de enorme toestroom van aanvragen voor werktijdverkorting niet meer aan. Daarom is deze regeling stopgezet en kunnen er sinds dinsdagavond geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling vervangt de aanvraag werktijdverkorting. De ondernemer die een omzetverlies verwacht van tenminste 20% kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.
  Belangrijk: wanneer u al een aanvraag voor de Werktijdverkorting heeft gedaan dan wordt deze vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling. Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen!
 • Bbz-regeling
  Ben je zzp’er? Dan kun je geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • Verruiming BMKB
  De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Met de maatregelen kunnen MKB-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.
 • Uitstel betalen belasting
  Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Bij vragen over bovenstaande regelingen en/of de praktische invulling hiervan, neem contact op met uw relatiebeheerder.

Bordan staat u graag bij in deze buitengewone (ondernemers)tijden en adviseert u waar nodig!

beeldmerk-blauw